Community School De Horizon

bron van de foto: de horizondinsdag 05 december 2017 08:37

Onlangs waren Jabco Vreugdenhil en Jeanieke Kuijper namens de fractie op bezoek bij Nora Bolderheij, directeur van basisschool De Horizon die een vestiging heeft in de Buitenhof (waar wij waren) en een in de Poptahof. Het grootste deel van de leerlingen van De Horizon groeit op in de achterstandsbuurten van deze wijken. De school merkte dat ze onvoldoende toe kwam aan haar kerntaak, het verzorgen van goed onderwijs, door de taal- en ontwikkelachterstand van deze kinderen. Een bezoek aan Amerika enkele jaren geleden leerde hen over het concept van de community school.

Onlangs waren Jabco Vreugdenhil en Jeanieke Kuijper namens de fractie op bezoek bij Nora Bolderheij, directeur van basisschool De Horizon die een vestiging heeft in de Buitenhof (waar wij waren) en een in de Poptahof. Het grootste deel van de leerlingen van De Horizon groeit op in de achterstandsbuurten van deze wijken. De school merkte dat ze onvoldoende toe kwam aan haar kerntaak, het verzorgen van goed onderwijs, door de taal- en ontwikkelachterstand van deze kinderen. Een bezoek aan Amerika enkele jaren geleden leerde hen over het concept van de community school.

In een community school werkt de school actief samen met kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en het wijkwerk. Voor De Horizon zijn dit de Stichting Delftse peuterspeelzalen, de JGZ en Delft voor Elkaar. Samen bieden deze organisaties een meerwaarde voor de leerlingen, hun ouders en de wijk. Belangrijke thema’s zijn: opvoed- en leerondersteuning, zorgen voor een brede leeromgeving, bevorderen van een gezonde levensstijl, het wegwijs maken van ouders en leerlingen en veiligheid op school en thuis.

Wij waren heel benieuwd naar wat we al konden zien van deze samenwerking. Dat werd bij onze binnenkomst al gelijk duidelijk. Het wijkcontactpunt van Delft voor Elkaar is in de school gehuisvest. Hiermee is het voor ouders heel laagdrempelig geworden om allerhande vragen te stellen over activiteiten in de wijk en bijvoorbeeld regelingen voor mensen met een laag inkomen. Zo kan o.a. deelname aan het jeugdsportfonds hier gelijk geregeld worden. Wegwijs maken en meedoen wordt zo op eenvoudige wijze bevorderd.

Bij een rondgang door de school kwamen we ook langs de ouderkamer. Het was hier gezelligheid troef. Ouderbetrokkenheid is cruciaal om kinderen optimaal te laten opgroeien. De ouders hebben samen vastgesteld welke thema’s ze aan de orde willen hebben op de vaste momenten dat de ouderkamer open is. Zo komen er allerlei thema’s aan de orde die te maken hebben met het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de opvoeding. De verschillende partners van De Horizon kunnen voor de invulling van de thema’s zorgen. Er is ook ruimte om gewoon gezellig  samen te komen onder het genot van koffie en (zo zagen wij) veel zelfgemaakte lekkernijen.

De school kan alle extra activiteiten niet zelf bekostigen en is veel tijd kwijt met het aanvragen van subsidies. Ze ontmoeten in de gemeente Delft gelukkig een welwillende partner. Toch heeft de directeur wel een paar suggesties over hoe de gemeente nog beter kan faciliteren. Ten eerste heeft dit betrekking op de vele verschillende potjes waaruit nu de subsidies van de gemeente komen. Het zou de school erg helpen als er één aanvraag gedaan kan worden bij de gemeente waarna de gemeente zelf het geld uit de verschillende potjes haalt (ontschot werken) in plaats van dat de school de verschillende afdelingen moet aanschrijven. Ten tweede is het jammer dat er geen medewerker van Team Jeugd periodiek aanwezig kan zijn in de ouderkamer. Er speelt veel problematiek bij veel van de gezinnen. Meer aanwezigheid van Team Jeugd zou er voor kunnen zorgen dat de drempel om hulp te aanvaarden lager wordt.

Jabco en ik waren onder de indruk van wat er allemaal al gerealiseerd is in deze school en van de drive en de betrokkenheid van de directeur en haar team. Het is goed om te zien waar samenwerking toe kan leiden!

Op onze beurt zullen we de aandachtspunten meenemen naar de fractie en deze agenderen op een logisch moment.

Jeanieke Kuijper

Bron van de foto´s: horizondelft.nl

« Terug