Over ons

Welkom bij de ChristenUnie Delft

De ChristenUnie kent een rijke historie. Een historie van Calvijn, Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper. Van ARP, CHU, GPV en RPF. Veel hebben mensen zich bezig gehouden met de vraag hoe je als christen een bijdrage kan leveren aan het politieke debat en hoe de samenleving of de stad vanuit een christelijke filosofie moet worden bestuurd. Wij mogen vandaag de dag voortbouwen op wat hierover is gezegd. Met en in de ChristenUnie geven we het geloof handen en voeten in de politiek. We doen dit om constructief mee te bouwen aan Delft.


Lees meer over de ChristenUnie (landelijk) op http://www.christenunie.nl

Delft

De kiesvereniging ChristenUnie Delft telt op dit moment ruim 100 leden. De leden van de vereniging wonen allen in Delft. Voorheen behoorden ook de leden van de ChristenUnie die woonachtig waren in Schipluiden bij de kiesvereniging Delft (en Schipluiden). Maar sinds kort wordt er gewerkt aan de totstandkoming van de kiesvereniging Midden Delfland. Vooruitlopend op het daadwerkelijk van start gaan zijn de leden uit Schipluiden alvast overgeheveld naar deze nieuw op te richten kiesvereniging.
Dit was enige informatie over onze kiesvereniging. Verder wensen wij u veel plezier op de site van de ChristenUnie Delft!