Over ons

Welkom bij de ChristenUnie Delft

De ChristenUnie kent een rijke historie. Een historie van Calvijn, Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper. Van ARP, CHU, GPV en RPF. Veel hebben mensen zich bezig gehouden met de vraag hoe je als christen een bijdrage kan leveren aan het politieke debat en hoe de samenleving of de stad vanuit een christelijke filosofie moet worden bestuurd. Wij mogen vandaag de dag voortbouwen op wat hierover is gezegd. Met en in de ChristenUnie geven we het geloof handen en voeten in de politiek. We doen dit om constructief mee te bouwen aan Delft.

Lees meer over de ChristenUnie (landelijk) op http://www.christenunie.nl

Delft

De afdeling ChristenUnie Delft telt op dit moment ruim 130 leden. De leden van de vereniging wonen allen in Delft. Voorheen behoorden ook de leden van de ChristenUnie die woonachtig waren in Schipluiden bij de afdeling Delft (en Schipluiden). Sinds kort zijn deze leden aangesloten bij de ChristenUnie afdeling Midden-Delfland. 

Lees meer over de ChristenUnie Midden-Delftland op https://middendelfland.christenunie.nl/