Bestuur

Het bestuur van de kiesvereniging ChristenUnie Delft bestaat momenteel uit:

Dick van der Goot

voorzitter


Willem Schrier

penningmeester en secretaris 
secretariaat@delft.christenunie.nl

Het gehele bestuur is te bereiken via bestuur@delft.christenunie.nl.