Nieuws

Algemene Beschouwingen bij Coalitieakkoord

Lopen met oude vrouw en verzorgsterdonderdag 14 juni 2018 10:51 De motie 'waardig ouder worden in Delft' is unaniem aangenomen bij de bespreking van het coaltieakkoord op woensdag 13 juni. Dit is de reactie die Joƫlle Gooijer namens de fractie gaf op het akkoord. lees verder

GroenLinks kiest voor zeker in plaats van nieuw, groen en sociaal

maandag 23 april 2018 14:55 Donderdag 19 april presenteerden de twee informateurs, Wim Bot en Pieter Guldemond, hun advies voor een coalitie voor Delft. Na deze tweede informatieronde is hun advies: ga door met de huidige coalitiepartijen; GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA. Wat de ChristenUnie betreft een gemiste kans om Delft op nieuwe wijze te kunnen besturen richting een groene stad, gebouwd op de kracht van haar inwoners. Dat GroenLinks, met een veel betere verkiezingsslag dan vier jaar geleden (+3), toch verdergaat op dezelfde weg van vier jaar geleden, verbaast ons. lees verder

Bedankt voor je Stem!

bedankt voor je stem2donderdag 22 maart 2018 18:28 Dankbaar! Volgens de eerste telling heeft de ChristenUnie Delft gisteren 2672 stemmen gehaald. Dat zijn er 724 meer dan in 2014 en 1068 meer dan in 2010. We haalden 5,9% van de stemmen, ten ... lees verder

ChristenUnie Delft lanceert actieplan Waardig Ouder Worden

foto waardig ouder worden 1dinsdag 13 maart 2018 11:14 De ChristenUnie Delft presenteerde zaterdag 10 maart een lokaal actieplan Waardig ouder worden. Een actieplan dat hard nodig is: Onze senioren zijn waardevolle inwoners van Delft. Zij hebben onze samenleving helpen opbouwen. Vaak vervullen zij na hun pensionering een belangrijke bijdrage aan de samenleving via mantelzorg en vrijwilligerswerk. Tegelijk gaat ouderdom ook vaak gepaard met kwetsbaarheid en afhankelijkheid, op verschillende gebieden van het leven. Wij willen dat senioren in onze gemeente waardig oud kunnen worden. Dat kan in een omgeving waarin mensen naar elkaar omzien. Juist op het lokale niveau kunnen we het verschil maken. lees verder

Verlengde Pleegzorg ook in Delft mogelijk maken

Gezin aan keukentafel met huiswerkvrijdag 09 maart 2018 14:17 De gemeente heeft, sinds ze zelf verantwoordelijk is, de mogelijkheid om hulp en zorg aan jongeren langer door te laten lopen dan 18 jaar. Vroeger was dit door de strikte scheiding tussen jeugdhulp en WMO niet mogelijk. In de afgelopen jaren hebben we als fractie steeds aandacht gevraagd voor het soepel laten verlopen van de overgang van 18- naar 18+. Het kan niet zo zijn dat de noodzakelijke hulp acuut stopt omdat een jongere 18 jaar wordt en vervolgens een nieuw traject moet starten met een andere zorg- of hulpverlener. lees verder