Nieuws

Prinsenhof - Hersteld vertrouwen

prinsenhofwoensdag 28 november 2018 20:56 Eerder schreven we dat we veel vragen hadden over het proces Prinsenhof. Het college heeft onze vragen beantwoord (link naar stuk) en we hebben in de commissie van oktober en de raad van 8 november een uitvoerig debat over het Prinsenhof gevoerd. lees verder

Programmabegroting 2019-2022

IMG_7456.JPGmaandag 12 november 2018 16:28 De gemeenteraad heeft 8 november de begroting 2019 -2022 en de bijbehorende Legesverordening vastgesteld. Graag leggen we uit hoe we hierop hebben gereageerd. lees verder

ChristenUnie vraagt mensenhandel in Delft in kaart te brengen

Kas.pngzaterdag 13 oktober 2018 12:11 Mensenhandel is in Delft niet in beeld. Waarschijnlijk niet omdat het er niet is, maar omdat we het niet signaleren. We hebben de burgemeester gevraagd ook in Delft mensenhandel serieus te nemen, door allereerst te gaan onderzoeken in hoeverre dit ook in Delft speelt. lees verder

Discussie over technische staat woningen Heilige Land blijft bestaan

witte woningen Heilige Landwoensdag 03 oktober 2018 12:22 Tijdens de eerste raadsvergadering van het nieuwe politieke jaar stonden we stil bij de voorgenomen sloop van woningen in het Heilige Land.
Er blijft discussie bestaan over het technisch rapport dat aan het sloopbesluit van Woonbron ten grondslag ligt. We vinden dat deze discussie nu eens en voor al beslecht moet worden door een volwaardig nieuw Technisch Onderzoek. lees verder

Proces Prinsenhof roept nog meer vragen op

prinsenhofdonderdag 30 augustus 2018 16:39 We hebben als ChristenUnie fractie schriftelijke vragen gesteld over de renovatie van het Prinsenhof. Er is veel onduidelijk over het proces en over de keuzes die rond dit prachtige stukje Delft nog te maken zijn. Hoewel het college deze week (in reactie op de handtekeningenactie) aangeeft te betreuren dat het beeld is ontstaan dat er al besluiten zouden zijn genomen, is niet duidelijk hoe het proces van besluitvorming en inspraak wél zal verlopen en welke opties er nog openliggen. lees verder