Iedereen telt mee – ook bij ChristenUnie Delft

dickdinsdag 31 januari 2017 20:25

Niemand is overal goed in, maar iedereen is wel ergens goed in. Daarom telt iedereen mee. Dat laatste is ook een van onze centrale thema’s voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen.

Misschien heb je nog niet zo helder wat jij wellicht zelf voor de ChristenUnie, en daarmee voor de Delftse samenleving, zou kunnen betekenen. Het zat bij mijzelf ook niet in de planning, maar het kwam op mijn pad, toch weer een bestuurstaak bij de plaatselijke afdeling op mij te nemen. Dat had ik in het verleden een flinke tijd gedaan, nog in de periode waarin RPF en GPV samengingen in de ChristenUnie. Mooi om destijds mee te maken! En een uitdaging om nu opnieuw mee te “besturen”.

Maar de een ChristenUnie-afdeling draait allesbehalve alleen om bestuursleden. Om als afdeling effectief te zijn, zijn er heel wat verschillende taken te verrichten. En daaraan kan eenieder zijn of haar steentje bijdragen.

Allereerst natuurlijk is er het werk in en rondom de gemeenteraadsfractie. De inzet van de op dit moment daartoe aangewezen mensen is indrukwekkend. Echter, in 2018 komen er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. We gaan dus opnieuw een kandidatenlijst opstellen, met namen van een flink aantal mensen die er in de periode 2018-2022 (opnieuw) voor willen gaan. En, voor de lagere plekken op de lijst, mensen die zich in ieder geval willen identificeren met de ChristenUnie en waar deze voor staat. Denk erover na: de vraag of je kandidaat wilt zijn, zal ook aan jou worden voorgelegd!

Er zal een commissie worden aangesteld om ons als bestuur te adviseren ten aanzien van de kandidatenlijst. We kunnen een aantal mensen gebruiken die, samen met degenen die de lijst zullen aanvoeren, aan het schrijven van een nieuw verkiezingsprogramma willen meewerken. We hebben ook mensen nodig die meedenken over een pakkende verkiezingscampagne en anderen die daarbij hand- en spandiensten kunnen verrichten.

Ook zoeken wij nog naar aansluitende activiteiten in het kader van de landelijke verkiezingscampagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen.

We zijn blij met leden die oog hebben voor de “vergeten groepen” in de samenleving en ons ideeën kunnen leveren waardoor ook dezen “meetellen”.

We zijn overtuigd van de kracht van gebed en zoeken dus ook mensen die biddend achter ons willen staan.

Ook het bestuur behoeft nog uitbreiding. We zijn onder meer op zoek naar een bestuurslid uit de jongere generatie, mede om een goede afstemming in stand te houden met de activiteiten van “PerspectieF”.

We verwelkomen en denken na over ideeën om meer christenen in Delft te interesseren voor het werk en de betekenis van de ChristenUnie. Allemaal goede redenen om vanuit ons bestuur niet in een “ivoren toren” te gaan zitten, maar veel contact met jullie allen te onderhouden. Wij werken dit ten dele ook uit in 1-op-1-contacten. Het kan dus zomaar gebeuren dat wij jullie persoonlijk voor het een of ander benaderen. Andersom mag natuurlijk ook!

Dick van der Goot
voorzitter bestuur ChristenUnie Delft
dvdgoot@outlook.com
015 2622 619

« Terug