Dementievriendelijk Delft: het belang goede casemanagement

Oudere vrouwmaandag 27 februari 2017 12:29

Er komen steeds meer mensen met dementie ook in Delft. Een ingrijpende ziekte, voor cliënten en hun mantelzorgers. Goede zorg en ondersteuning is essentieel. Een casemanager dementie kan mensen met dementie en hun mantelzorgers ondersteunen én kan mensen de weg wijzen in het zorg- en ondersteuningsland. We vinden daarom dat casemanagement voor alle mensen met dementie makkelijker beschikbaar moet komen in Delft.

De Adviesraad Sociaal Domein bracht onlangs ongevraagd een advies uit aan het college over de staat van dementiezorg in Delft. Daaruit bleek onder andere dat casemanagement dementie niet voor iedereen beschikbaar is. Casemanagement wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Maar sommige zorgverzekeraars zetten een algemeen wijkverpleegkundige in, die niet de specialistische kennis en ervaring heeft van een casemanager. Andere zorgverzekeraars zetten alleen casemanagement in nadat mensen een zorgindicatie bij het CIZ hebben gekregen. Wij vinden het juist belangrijk dat mensen in een vroege fase van hun ziekte begeleid kunnen worden door een casemanager. Reden voor de ChristenUnie om een motie hierover in te dienen.

Naar aanleiding van deze motie heeft de wethouder toegezegd in gesprek te blijven met DSW om casemanagement makkelijker toegankelijk te krijgen voor onze inwoners. Ook zal hij regelmatig met casemanagers in overleg gaan om te horen wat er leeft. We zijn blij dat er als gevolg van ons verzoek hard gewerkt wordt om Delft Dementievriendelijk te maken. Sinds eind 2016 is er in Delft een Kerngroep Dementie aan de slag. We zullen door de wethouder regelmatig op de hoogte gebracht worden van de vorderingen van deze kerngroep, en de gesprekken met DSW. Goede dementiezorg in Delft – daar blijven we ons voor inzetten!

Joëlle Gooijer
Fractievoorzitter Delft

« Terug