Studentenwoningen in Delft

Studentenhuismaandag 23 oktober 2017 20:01

24 oktober wordt in de raadsvergadering de nota “Studentenhuisvesting in goede banen” besproken. Deze nota omvat een voorstel van het College om de verkamering van koopwoningen te beperken. Vanaf 1 november wil de gemeente een omzettingsvergunning invoeren om de druk op de Delftse huizenmarkt te beperken en overlast te voorkomen. Deze wordt, als het aan het college ligt, in elk geval niet verleend aan huizen met een WOZ-waarde van boven de €265.000, omdat in deze sector van de huizenmarkt meer vraag dan aanbod is. De ChristenUnie erkent de druk op de huizenmarkt en de overlast die wordt ervaren door steeds meer inwoners. We zijn blij dat verkamering aan banden wordt gelegd, maar zien enkele problemen in het huidige voorstel.

24 oktober wordt in de raadsvergadering de nota “Studentenhuisvesting in goede banen” besproken. Deze nota omvat een voorstel van het College om de verkamering van koopwoningen te beperken. Vanaf 1 november wil de gemeente een omzettingsvergunning invoeren om de druk op de Delftse huizenmarkt te beperken en overlast te voorkomen. Deze wordt, als het aan het college ligt, in elk geval niet verleend aan huizen met een WOZ-waarde van boven de €265.000, omdat in deze sector van de huizenmarkt meer vraag dan aanbod is. De ChristenUnie erkent de druk op de huizenmarkt en de overlast die wordt ervaren door steeds meer inwoners. We zijn blij dat verkamering aan banden wordt gelegd, maar zien enkele problemen in het huidige voorstel.

Het collegevoorstel creëert wat CU betreft kansenongelijkheid – omdat een deel van de woningen (namelijk de duurdere) nooit meer verkamerd kunnen worden. Studenten kunnen niet meer in de Binnenstad gaan wonen. Maar juist de goedekopere woningen buiten het centrum worden dan vaker verkamerd – met alle onzekerheid voor huizenbezitters in dat segment (onder de 265.000).

Om meer kansengelijkheid te bieden voor studenten die kamers zoeken, en tegelijkertijd wijken en straten voor gezinnen en niet-studenten leefbaar te houden pleit de ChristenUnie voor een andere selectiemethode. We willen de grens van 265.000 euro schrappen en zien meer nut in een systeem met quota, waar een beperkt aantal huizen per straat verkamerd kan worden. Ook in andere studentensteden wordt op deze wijze gewerkt. We zijn bezig met een amendement om dat te regelen op 24 oktober.

Omdat er steeds meer studenten in Delft gaan studeren wil het college dat er wel voldoende kamers worden bijgebouwd, zodat verkamering ook minder nodig is. Nu blijkt echter dat er vooral zelfstandige wooneenheden worden bijgebouwd. Terwijl veel studenten liever ‘onzelfstandig’ willen wonen, dus met gedeelde voorzieningen. Bovendien kosten zelfstandige woningen de belastingbetalers geld: voor deze woningen krijgen de huurders vaak huurtoeslag. Wij willen dat de wethouder zich gaat inzetten voor het laten bijbouwen van onzelfstandige wooneenheden. Wij zullen instemmen met het voorstel van het college, maar proberen deze beter te maken. Daarom komen we in de raad van 24 oktober met een motie over het bouwen van onzelfstandige wooneenheden, en de WOZ-grens van 265.000 euro.

Joëlle Gooijer en Daniël van Holten

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

september

juli

juni

maart

februari

januari