Open fractie-avond 13 februari

open-fractievrijdag 27 januari 2017 14:35

Als Delftse fractie van de ChristenUnie vinden we het belangrijk om over grote onderwerpen voor de stad ook wat verder door te denken met betrokkenen: CU-leden, geïnteresseerden en jongeren/studenten met een frisse blik.
Op 13 februari willen we je dan ook van harte welkom heten in "Het Boek" (Sandinopad 1 in Tanthof) om met ons de discussiëren over:

  • De betaalbaarheid de zorg voor Delftenaren: hoe staat het met eigen bijdragen in o.a. de Wmo, wat mag je wel en niet verwachten van mensen?
  • Ruimtelijke plannen en de wijze waarop de omgeving wordt betrokken: met de nieuwe Omgevingswet wordt hierin straks veel mogelijk, maar wat is verstandig en haalbaar? En hoe moet het praktisch uitwerken?

Heb je op 1 van beide thema's al input of ervaringen vooraf: die benutten we graag! Je kunt deze toesturen naar fractie@delft.christenunie.nl.

We hopen je te zien: 13 februari, 20.00 uur in Het Boek (Chr. Ger. Kerk in Tanthof, Sandinopad 1).

De CU-fractie
Joëlle Gooijer, Jabco Vreugdenhil, Leen de Graaf, Jeanieke Kuijper, Bram Gille en Johan Nederend

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht

Archief > 2017

december

november

oktober

september

juli

juni

maart

februari

januari