Ruimte geven in het belang van de lokale democratie

stembureau.jpgwoensdag 08 februari 2017 22:35

Binnenkort zullen we als raad weer de Kadernota bespreken. Zoals het woord al zegt, worden hierin de kaders voor de begroting van 2018 vastgesteld. Als fractie hebben we een voorstel naar de raad gestuurd om dit proces op een meer constructieve wijze dan de afgelopen jaren het geval was, te laten verlopen. 

Hoe het ging

Over de begroting van 2017 was door de coalitie achter de schermen onderhandeld en door geen enkele partij mocht daar meer aan getornd worden; door de coalitie zelf niet en door de oppositie niet omdat de coalitie voor geen enkel voorstel ruimte wilde geven. In 2017 leidde deze wurggreep van de coalitiepartijen ertoe dat geen van de voorstellen uit onze Meedenkbegroting (opgesteld met CDA en Stadsbelangen) werd overgenomen. Terwijl de coalitie expliciet aangaf dat bepaalde voorstellen de moeite waard waren om over na te denken. Alleen niet op dat moment. Er waren nu eenmaal achter de schermen afspraken gemaakt.

Wat stellen we voor

Om de situatie van vorig jaar te voorkomen stellen we voor dat de gemeenteraad, lees: ook de coalitie, zich dualistischer gaat opstellen. Bij dualisme gaat het erom dat de partijen in de gemeenteraad een onafhankelijke positie innemen ten opzichte van het college. Het college voert uit en de gemeenteraad controleert en stelt de kaders. Dat kan niet als achter de schermen alles al is beklonken want dan is de coalitie op de stoel van het college gaan zitten. Meer dualisme leidt ook tot een open debat waarin raadsleden hun rol als volksvertegenwoordiger kunnen waarmaken. Ieder raadslid kan voorstellen indienen en in het debat naar meerderheden zoeken. Ook hier geldt dat als achter de schermen alles al is beklonken het er niet meer om gaat wat de democratische meerderheid vindt, maar dan gaat het erom aan welke afspraken je bent gebonden. In ons voorstel beschrijven we scenario's voor hoe een dualistischer opstelling in de praktijk eruit zou kunnen zien.

Waar leidt dit toe

Voorstellen van alle partijen krijgen tijdens de begrotingsbehandeling een eerlijke kans doordat partijen, los van de tegenstelling coalitie-oppositie, in het debat naar een meerderheid kunnen zoeken. De democratie kan zo zijn werk doen omdat de vraag of voorstellen worden aangenomen afhankelijk zal zijn van wat de meerderheid echt vindt (en afspraken achter de schermen partijen dus niet belemmeren om voorstellen desgewenst te steunen). Daarnaast is er meer ruimte voor partijen om een eigen geluid te laten horen. Richting de verkiezingen van 2018 zal dit voor alle partijen, dus ook voor de coalitiepartijen) een grote pré zijn.

Tot slot

Wij zijn heel benieuwd naar de reactie op ons voorstel. Donderdag 9 februari staat het op de agenda van de commissie Economie, Financiën en Beheer.

Wordt vervolgd…

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

september

juli

juni

maart

februari

januari