Zorgplicht voor gemeente bij afbouw grondwateronttrekking

Boterhuis2vrijdag 02 juni 2017 09:14

De ChristenUnie vreest dat huiseigenaren in de kou komen te staan als hun woning schade oploopt door de stijging van grondwater, door de afbouw van grondwateronttrekking op het DSM terrein. In de commissievergadering RenV (16 mei jl.) hebben we gepleit voor het instellen van een schadefonds voor gedupeerden, voor een subsidiepotje voor drainagemaatregelen en voor het oprichten van een kenniscentrum ten behoeve van onze inwoners.

De gemeente gaat de DSM-grondwateronttrekking langzaam afbouwen. De wijze waarop de reductie en de monitoring van de gevolgen wordt vormgegeven ziet er erg zorgvuldig uit. Maar het moet ook zorgvuldig omdat het project zo onzeker is. Niet uit te sluiten valt, ondanks alle monitoring, dat eigenaren van woningen gevolgen zullen ervaren van een stijging van de grondwaterspiegel. We vinden dat de gemeente solidair moet zijn met pandeigenaren die onverhoopt schade oplopen.

Verzekeren kun je hier niet voor. Als ChristenUnie fractie pleiten we daarom voor een schadefonds, een financiele regeling waar huiseigenaren terecht kunnen die gedupeerd raken. Formeel hoeft de gemeente wellicht geen schadevergoeding te betalen, maar het zijn wel je inwoners die gedupeerd raken buiten hun schuld om. Een dergelijk fonds zou ook juridische strijd tussen inwoners en gemeente kunnen voorkomen.

Omdat we ook liever zien dat er alles aan gedaan wordt om schade te voorkomen, pleiten we daarnaast voor de oprichting een kenniscentrum waar mensen terecht kunnen met vragen over de effecten van het afbouwen van de grondwateronttrekking en informatie over mogelijke maatregelen die mensen zelf kunnen nemen. Ook willen we als Raad nauw betrokken blijven op het dossier van de afbouw van de grondwateronttrekking. Dat hebben we verwoordt in een motie.

Tijdens de raadsvergadering van 1 juni heeft de wethouder aangegeven het idee van een kenniscentrum goed vindt en daar werk van gaat maken. Ook is hij bezig met een schadefonds en zal hij ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Door zijn toezeggingen hoefde de motie niet in stemming gebracht te worden.

 

Joëlle Gooijer en Leen de Graaf

Meer informatie
http://www.delftopzondag.nl/nieuws/algemeen/84407/-gemeente-overlegt-al-met-de-wijken-over-het-grondwater-
http://binnenstadnoord.nl/content/afbouw-grondwateronttrekking-gaat-beginnen

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Actuele motie grondwateronttrekking - CU195.6 kBapplication/pdfdownload

« Terug