Extra geld armoedebestrijding kinderen moet zo snel mogelijk worden ingezet

Kindermishandelingdonderdag 23 februari 2017 12:24

Delft krijgt vanaf 2017 jaarlijks een half miljoen euro extra van het Rijk voor armoedebestrijding van kinderen. Daarmee kunnen cultuur en sport ook toegankelijk worden voor gezinnen met een kleine beurs. Voorstellen die door de drie oppositiepartijen ChristenUnie, CDA en Stadsbelangen afgelopen najaar in hun meedenkbegroting gedaan zijn, moeten wat deze partijen betreft nu zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

Het rijk heeft onlangs bekend gemaakt dat gemeenten structureel extra geld krijgen voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. “Dat is goed nieuws, en hard nodig.” aldus Joëlle Gooijer. “Te vaak kunnen kinderen, door de financiële situatie thuis, niet meedoen. Daardoor krijgen ze minder kansen dan kinderen die zonder armoede opgroeien.” Bij de begrotingsbehandeling hebben bovengenoemde partijen in hun meedenkbegroting voorstellen gedaan om daar wat aan te doen. Coalitiepartijen erkenden het probleem, stonden sympathiek tegenover de voorstellen, maar weigerden toch om voorstellen uit de meedenkbegroting te steunen. De begroting moest ongewijzigd worden vastgesteld, en eventuele sympathieke voorstellen konden op zijn vroegst in 2018 in de begroting landen.

Omdat er nu al vanaf 2017 vijf ton beschikbaar is, wilden de fracties van ChristenUnie, CDA en Stadsbelangen daarom weten wat het college in 2017 met dit geld gaat doen; zij stelden daarom in januari schriftelijke vragen. In reactie daarop komt het college nu met een plan, dat op verzoek van deze fracties in maart in de commissie Sociaal Domein zal worden besproken. De partijen vinden het belangrijk dat de raad er snel werk van maakt dat dit extra geld snel bij de kinderen terecht kom die het nodig hebben en dat het geld niet op de plank blijft liggen.

« Terug