ChristenUnie initieert debat over eigen bijdrage Wmo

Oude vrouw helpenvrijdag 09 juni 2017 19:23

Moeten de eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning omlaag? Wat is redelijk om van gebruikers zelf financieel te vragen? De ChristenUnie vindt dat de Gemeenteraad zich daarover moet uitspreken. De fractie schreef een discussienota om het debat daarover te openen. Deze nota wordt betrokken bij de kadernota discussie die 22 juni a.s. wordt gehouden.

Binnen de Wmo worden verschillende soorten zorg geleverd, zoals huishoudelijke hulp, individuele begeleiding en groepsbegeleiding (dagopvang), maar ook voorzieningen als woningaanpassingen en scootmobielen. De gemeente kan besluiten om aanvragers hiervoor wel of geen eigen bijdrage te berekenen.

De gemeenten hebben beleidsvrijheid om deze eigen bijdrage vast te stellen. Zo kiest Delft ervoor om maar een kwart van de kostprijs van dagopvang te laten meetellen voor de eigen bijdrage, terwijl andere gemeenten kiezen om de volledige kostprijs mee te laten tellen, en weer andere gemeenten ervoor kiezen om helemaal geen eigen bijdragen te berekenen voor dagopvang.

Tot nu toe werden deze keuzes door het college gemaakt, en nooit expliciet in de Gemeenteraad besproken. De ChristenUnie wil daar nu eens een goed debat over voeren. “Onze inwoners hebben er recht op dat de Delftse keuzes expliciet worden gemaakt. Bovendien hield de gemeente Delft de afgelopen jaren geld over in de Wmo, terwijl er ook signalen zijn dat mensen zorg mijden als gevolg van de eigen bijdragen.” aldus Joëlle Gooijer, fractievoorzitter van de ChristenUnie. De fractie pleit er niet voor om eigen bijdragen af te schaffen. “Zonder eigen bijdragen zou de Wmo veel duurder worden voor de gemeente. Ook zorgt het ervoor dat de zwaarste schouders de zwaarste lasten dragen en dat mensen zich bewust zijn van de kosten van de voorziening die ze gebruiken. Maar de juiste hoogte is wel echt een politieke keuze.”

De partij is daarbij benieuwd naar de ervaringen van de inwoners van Delft met de eigen bijdragen in de Wmo. Reacties kunt u kwijt via jkgooijer@delft.christenunie.nl

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Discussienota eigen bijdrage Wmo815.6 kBapplication/pdfdownload

« Terug