Begeleiding van Delftse statushouders

hartige 2

©Hartige Samaritaan

maandag 20 maart 2017 11:44

Op verzoek van de ChristenUnie fractie fractie heeft de commissie Sociaal Domein & Wonen onlangs gesproken met vier organisaties die zich bezig houden met de begeleiding van statushouders. Als fractie zijn we onder de indruk van de betrokkenheid van de professionals en de vele vrijwilligers. Uit het gesprek werd duidelijk dat het de statushouders soms erg moeilijk gemaakt wordt om goed in te burgeren.

De vier organisaties richten zich op verschillende activiteiten. Participe Vluchtelingenbegeleiding Delft is een professionele organisatie die, namens de gemeente, maatschappelijke begeleiding geeft aan Delftse statushouders. Naast een aantal betaalde krachten, werken hier veel vrijwilligers. Vroegeropaf, het Interkerkelijk Diakonaal Beraad en DelftseBuur zijn vrijwilligersorganisaties. Vroegereropaf helpt mensen om problematische schulden te voorkomen. Het Interkerkelijk Diakonaal Beraad organiseert en coördineert activiteiten vanuit de kerken en DelftseBuur begeleidt statushouders via buddy’s en het organiseren van diverse activiteiten om inburgeren en integratie te bevorderen.

Belangrijke zaken waar volgens de ChristenUnie meer aandacht moet komen, zijn:

  • Maatwerk in maatschappelijke begeleiding: Delft stelt dat een statushouder zes maanden recht heeft op maatschappelijke begeleiding vanuit de gemeente. Veel mensen moeten, na hun verhuizing naar Delft, nog ‘landen’ in de Nederlandse maatschappij en hebben meer dan een half jaar nodig om hun leven op orde te krijgen. Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland trekken een jaar uit voor deze begeleiding.
  • Betaalbare woning: regelmatig krijgt een statushouder een te dure woning toegewezen. Het aanvragen van huurtoeslag duurt enige tijd waardoor de statushouder mogelijk schulden opbouwt en in de financiële problemen komt.
  • Goede dagbesteding en flexibiliteit hierin: Het is voor de inburgering, integratie en de mogelijkheid een zelfstandig bestaan op te bouwen van het grootste belang dat statushouders snel passende dagbesteding of werk krijgen, waarbij wel ruimte blijft om de taal te leren. In de praktijk blijkt dit zeer lastig te zijn.
  • Beschikbaarheid van laagdrempelige psychische steun: De begeleiding vanuit Participe is gericht op praktische hulp en zelfstandigheid. De vrijwilligers die deze begeleiding uitvoeren, hebben niet de taak naar mogelijke psychologische problemen te vragen, terwijl deze problemen een goede integratie wel kunnen verhinderen

De ChristenUnie vindt dat de gemeente aandacht moet hebben voor de problemen die we hierboven hebben geschetst. Daarom hebben we schriftelijke vragen  gesteld. We hopen hierdoor het inburgeren van de Delftse statushouders een stukje te vergemakkelijken.

Jeanieke Kuijper

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Fractie ChristenUnie_ schriftelijke vragen inzake statushouders186.4 kBapplication/pdfdownload

« Terug