Betaalbare grafrechten

Begraafplaatsvrijdag 29 september 2017 14:25

Het college wil het beheer van de Delftse begraafplaatsen overdragen aan De Laatste Eer. De Laatste Eer is een Delftse uitvaartverzorger. In de gemeenteraadsvergadering van 28 september moest de raad daarover besluiten. Op zich kon de ChristenUnie zich in het voorstel vinden en vinden wij de De Laatste Eer een geschikte partij. Het collegevoorstel omvatte echter ook het voorstel om de tarieven door De Laatste Eer te laten vaststellen. De gemeenteraad zou daar dan geen invloed meer op hebben.

Omdat het aantal begrafenissen daalt, wordt het duurder om te begraven. Daardoor ontstaat het risico dat de tarieven stijgen. De ChristenUnie heeft daarom een motie ingediend waarmee het college wordt opgedragen om er voor te zorgen dat de grafrechten – de kosten van begraven betaalbaar blijven. De meerderheid van de raad was het niet met ons eens en dus werd de motie verworpen. Dat was voor ons als fractie de reden om tegen het voorstel voor overdracht aan De Laatste Eer te stemmen.

« Terug