Agenda

Raads- en commissievergaderingen Delft

De data van de raads- en commissievergaderingen van de gemeente Delft zijn te vinden op de site van de gemeente Delft.
Met behulp van onderstaande link komt u terecht op de homepage van de gemeenteraad.

http://ris.delft.nl

Op deze site zijn (kort voor de betreffende vergaderdatum) ook de vergaderstukken alsmede de verslagen van de vergaderingen te vinden.

De vergaderdata van de gemeenteraad zijn achter onderstaande link te vinden.

http://ris.delft.nl/internet/vergaderkalender_3163/