Start

Nieuwsberichten

Gele Scheikunde?

vrijdag 07 juni 2019 14:24 Gele scheikunde in Delft is het driehoekig gebied tussen de Julianalaan, Michiel de Ruyterweg en de Prins Bernhardlaan. Er staan 12 woningen en een groot complex gebouwen van de TU. De TU wil ervan af. De gemeente ziet er wat in, namelijk ongeveer 300 woningen en een school voor internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs (IGVO). Om dit laatste is momenteel veel te doen. Niet dat deze middelbare school er moet komen. Recent heeft minister Slob toestemming verleend voor zo’n school in Delft. Dan is het wettelijk gezien aan de gemeente om dit ook mogelijk te maken. lees verder

Boos over Belbus in plaats van Buslijn

EBS busdonderdag 16 mei 2019 12:40 De ChristenUnie is verontwaardigd over de nieuwe OV-dienstregeling die vanaf eind augustus in Delft zal gelden. De nieuwe busvervoerder EBS laat vanaf dan de buslijn door het Centrum, bus 62 in Buitenhof en bus 33 in Westerkwartier vervallen en vervangen door een belbus. Absurd, vindt de ChristenUnie. De fractie heeft in de commissievergadering van 9 mei wethouder Huismans hierover ter verantwoording geroepen. lees verder

Verdienen zij die het het hardst nodig hebben ook de meeste aandacht?

uitbuiting stock foto.pngmaandag 06 mei 2019 20:05 Mensenhandel in Delft blijft onzichtbaar, dat is de conclusie die voorlopig getrokken moet worden. De urgentie om te reageren op legio duidelijke signalen dat mensenhandel waarschijnlijk ook in Delft plaatsvindt lijkt niet door te dringen tot de meeste partijen in Delft. Sinds ik dit onderwerp voor de ChristenUnie aanstip in de commissie EFB is er nog niets veranderd, en dat stemt me somber. lees verder

Met de wijkverpleging mee in Buitenhof

IMG_8592.JPGvrijdag 05 april 2019 11:08 Woensdagavond 3 april mocht ik met wijkverpleegkundige Chynna mee op haar ronde door Buitenhof. Het is mooi om te zien hoe zij met haar team ervoor zorgt dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen ... lees verder

“God bestaat waarschijnlijk niet, durf zelf te denken en geniet van het leven!”

Billboard-Atheïstische-Campagne.jpgmaandag 18 maart 2019 19:48 Deze tekst stond in 2009 op een groot bord langs de A4 bij Schiphol. Dit bord was onderdeel van een atheïsme campagne, die datzelfde jaar in Engeland was gestart. Het gaat van de opvatting uit dat christenen niet denken en ook niet van het leven genieten. Fijn dat ze toch nog het woord ‘waarschijnlijk’ gebruiken. Het was wel een duidelijke uiting van de voortschrijdende secularisatie in Nederland. lees verder

Delft aardgasvrij , kan dat wel?

zaterdag 16 maart 2019 16:45 12 Maart j.l. is het plan van aanpak Warmteplan 2021 door het Delftse college gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de wijken Voorhof, Buitenhof, Kuyperwijk-Noord en Kuyperwijk-Zuid van de wijk ... lees verder

College Tour met Beatrice de Graaf en Mirjam Bikker

college tour logo.pngmaandag 04 maart 2019 09:56 Graag nodigt de ChristenUnie u op 7 maart uit in Theatercafé De Veste voor het meemaken van een College Tour met Mirjam Bikker en Beatrice de Graaf.

De lijsttrekker en lijstduwer van de lijst ChristenUnie Eerste Kamer staan 7 maart centraal in een College Tour in het theatercafé van theater De Veste.

Zaal open vanaf af 19:30 uur.
Aanvang College Tour 20:00 uur. lees verder

Concreet werk maken van aanpak eenzaamheid

Oude vrouw voor het raamwoensdag 06 februari 2019 22:20 In de raadsvergadering van donderdag 31 januari is met brede steun een motie van de ChristenUnie aangenomen om snel werk te gaan maken van de aanpak van eenzaamheid. Het extra geld dat Delft van het rijk heeft gekregen, moet niet op de plank blijven liggen, maar snel worden ingezet. lees verder

Delft moet duurzaamheid socialer maken

Duurzaamheid sociaal Bertvrijdag 01 februari 2019 13:41 Afgelopen zomer werd bekend dat Delft meer ambitieus met de Global Goals te werk zou gaan in het coalitieakkoord. Deze VN-doelen stellen de universele doelen die we voor 2030 willen bereiken. De ChristenUnie verheugde zich dat we nu onder andere streven naar betaalbare en schone energie, duurzame steden en dorpen, verantwoordde productie en consumptie, en actie voor het klimaat. Dit werd aangekondigd in het coalitieakkoord en juichten wij toen van harte toe. lees verder

Reactie op Bestuursakkoord

geld.jpgvrijdag 18 januari 2019 22:40 We hebben lang gewacht op het nieuwe bestuursakkoord en de bijbehorende begrotingswijziging.
We hadden meer verwacht van de politieke keuzes van dit 'nieuwe' college. Weinig wordt concreet en veel ambities zijn nogal mager. In de commissiebehandeling hebben we het college opgeroepen om snel actie te gaan ondernemen. We zullen, in de aanloop naar de raadsvergadering van 31 januari, met andere partijen nadenken over manieren om het programma te verbeteren.
Hieronder onze bijdrage aan de commissie van donderdag 17 januari. lees verder