Start

Nieuwsberichten

Verduurzaming en lokale belastingen, de wortel en de stok

verduurzaming lokale belasting.jpgmaandag 18 januari 2021 19:30 Het verduurzamen van lokale belastingen heeft meer weg van een geven van een pluim, een cadeau-belasting, omdat verduurzaming de norm wordt en vaak al is. In het essay “Duurzaamheid en lokale belastingen” van Arjan Schep in de essaybundel “Verduurzaming, nu de kosten nog” staan in de “Overzichtstabel en conclusie inventarisatie” op pagina 92-94, bij bijna alle lokale belastingen in kolom “effect” vraagtekens. Er is geen beeld van het effect op de verduurzaming zelf, het verminderen van CO2 uitstoot bijvoorbeeld. Het financiële effect is klein of onbekend. Het beoogde verduurzamingseffect is laag. Van dergelijke maatregelen moeten we het niet hebben. lees verder

Fractievoorzitter Joëlle Gooijer geeft stokje door aan Bert van der Woerd

kerst1.jpgdonderdag 07 januari 2021 21:27 Persbericht - 5 januari 2021

Bert van der Woerd neemt vanaf de eerste fractievergadering van 2021 het fractievoorzitterschap van ChristenUnie Delft over van Joëlle Gooijer. Joëlle blijft raadslid. lees verder

Nieuwjaarswens in Delft op Zondag

CU initiatiefnota - 12 [online gebruik].jpgdinsdag 05 januari 2021 13:37 De fractie van de ChristenUnie wenst u een gezegend 2021 toe
Aan het eind van het jaar 2020 blikten we terug op hoe we ons als fractie hebben ingezet voor de stad.
Ook in het nieuwe jaar blijven we aan de slag met onze idealen en hopen we concrete resultaten te kunnen boeken, ten dienste van onze prachtige stad. lees verder

Kerstboom voor bewoners van Stefanna

CU6.jpgmaandag 14 december 2020 21:26 De raadsleden van de ChristenUnie, Bert van der Woerd en Joëlle Gooijer, overhandigden op zaterdag 12 december een kerstboom, vol goede wensen, aan de bewoners van woonzorgcentrum Stefanna. ... lees verder

Zondag accudag - Column

woman-3602245_1920.jpgvrijdag 11 december 2020 11:50 Ineens stond het onderwerp weer op de agenda, verstopt, dat wel. De winkeltijdenverordening moest worden gewijzigd in verband met de regelgeving rond de avondwinkels. STIP en de VVD maakten echter... lees verder

Begrotingsbehandeling 5 november

PGB 2021-2024.jpgmaandag 09 november 2020 15:10 Een niet sluitende begroting goedkeuren; dat doen we niet vaak. Maar het zijn uitzonderlijke tijden, waarin het niet goed is om tot het graatje te gaan - en op voorzieningen of ondersteuning te ... lees verder

Delft op Zondag Interview met Bert van der Woerd: Coronatijd is woestijntijd

Bert van der Woerd Foto.jpgzaterdag 24 oktober 2020 11:38 In een regelmatige serie van Delft op Zondag geeft ons raadslid Bert van der Woerd een interview. Het gaat natuurlijk over het leven en werken tijdens coronatijd, Delft als bestuur en samenleving tijdens corona, en zijn werk rond de parkeertransitie en verkeersveiligheid. HIer vindt u de link: lees verder

Bijdrage ChristenUnie aan de Algemene Beschouwingen 2020

PGB 2021-2024.jpgdonderdag 15 oktober 2020 22:36 Op donderdag 15 oktober hield de gemeenteraad van Delft de Algemene Beschouwingen bij de Programmabegroting 2021 - 2024.
Dit zijn de beschouwingen die fractievoorzitter Joëlle Gooijer deze avond (digitaal) uitsprak. lees verder

Artikel 1 van de Grondwet prominent in Delft?

Willem de Zwijger Delft.jpgvrijdag 09 oktober 2020 08:03 Waarom is het wenselijk dat de gemeenteraad zich krachtig uitspreekt voor de Grondwet en tegen discriminatie of erosie van grondrechten? Waarom is een prominent en fysieke zichtbaarheid van artikel 1 dan de beste manier? Als dit dan de beste manier is, dan zou van geen enkele fractie een handtekening onder een motie hierover mogen ontbreken. lees verder

Initiatiefvoorstel “Passende Woonvormen voor Ouderen” unaniem aangenomen!

WOW woningen.jpgdonderdag 01 oktober 2020 22:13 In de digitale gemeenteraadsvergadering van donderdag 1 oktober is het initiatiefvoorstel “Passende Woonvormen voor ouderen” unaniem aangenomen. We zijn trots op dit resultaat en erg blij met de samenwerking en vele complimenten die door andere fracties en het college gegeven zijn. lees verder