Start

Nieuwsberichten

Extra geld armoedebestrijding kinderen moet zo snel mogelijk worden ingezet

Kindermishandelingdonderdag 23 februari 2017 12:24 Delft krijgt vanaf 2017 jaarlijks een half miljoen euro extra van het Rijk voor armoedebestrijding van kinderen. Daarmee kunnen cultuur en sport ook toegankelijk worden voor gezinnen met een kleine beurs. Voorstellen die door de drie oppositiepartijen ChristenUnie, CDA en Stadsbelangen afgelopen najaar in hun meedenkbegroting gedaan zijn, moeten wat deze partijen betreft nu zo snel mogelijk worden uitgevoerd. lees verder

Ruimte geven in het belang van de lokale democratie

stembureau.jpgwoensdag 08 februari 2017 22:35 Binnenkort zullen we als raad weer de Kadernota bespreken. Zoals het woord al zegt, worden hierin de kaders voor de begroting van 2018 vastgesteld. Als fractie hebben we een voorstel naar de raad ... lees verder

Het Prinsenhof en Straatje van Vermeer – onderzoek naar de gang van zaken

prinsenhof4zaterdag 04 februari 2017 14:50 Het was half december 2015 toen de Raad halsoverkop werd gevraagd een aparte vergadering te houden om binnen een paar dagen te besluiten over een extra investering van 2,2 mln voor de beveiliging ... lees verder

Lessen uit het Onderzoek Grote Projecten

tegeltjesdinsdag 31 januari 2017 20:30 Wat kunnen we in Delft leren van de drie grote projecten, die Delft financieel in zwaar weer hebben gebracht? Deze vraag houdt de gemeenteraad nu al enige tijd bezig. Onlangs werd het vervolgonderzoek Grote Projecten afgerond en op 26 januari besprak de Raad dit onderzoek. lees verder

Iedereen telt mee – ook bij ChristenUnie Delft

dickdinsdag 31 januari 2017 20:25 Niemand is overal goed in, maar iedereen is wel ergens goed in. Daarom telt iedereen mee. Dat laatste is ook een van onze centrale thema’s voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen. Misschien heb ... lees verder