Start

Nieuwsberichten

Kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Gezocht!

Groepsfoto_kleinGroot1TOP2.jpgwoensdag 14 juni 2017 17:50 Op 21 maart 2018 zullen in heel Nederland weer Gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Als ChristenUnie Delft willen wij ook in onze stad graag opnieuw met een goede lijst deelnemen. Zodat we ook komende periode kunnen werken aan een betrouwbare en dienstbare overheid, een gezonde en betrokken samenleving en een stad waarin we duurzaam kunnen werken, wonen en leven. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor de fractie. lees verder

ChristenUnie initieert debat over eigen bijdrage Wmo

Oude vrouw helpenvrijdag 09 juni 2017 19:23 Moeten de eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning omlaag? Wat is redelijk om van gebruikers zelf financieel te vragen? De ChristenUnie vindt dat de Gemeenteraad zich daarover moet uitspreken. De fractie schreef een discussienota om het debat daarover te openen. Deze nota wordt betrokken bij de kadernota discussie die 22 juni a.s. wordt gehouden. lees verder

Zorgplicht voor gemeente bij afbouw grondwateronttrekking

Boterhuis2vrijdag 02 juni 2017 09:14 De ChristenUnie vreest dat huiseigenaren in de kou komen te staan als hun woning schade oploopt door de stijging van grondwater, door de afbouw van grondwateronttrekking op het DSM terrein. In de commissievergadering RenV (16 mei jl.) hebben we gepleit voor het instellen van een schadefonds voor gedupeerden, voor een subsidiepotje voor drainagemaatregelen en voor het oprichten van een kenniscentrum ten behoeve van onze inwoners. lees verder

Begeleiding van Delftse statushouders

hartige 2maandag 20 maart 2017 11:44 Op verzoek van de ChristenUnie fractie fractie heeft de commissie Sociaal Domein & Wonen onlangs gesproken met vier organisaties die zich bezig houden met de begeleiding van statushouders. Als fractie zijn we onder de indruk van de betrokkenheid van de professionals en de vele vrijwilligers. Uit het gesprek werd duidelijk dat het de statushouders soms erg moeilijk gemaakt wordt om goed in te burgeren. lees verder

Dementievriendelijk Delft: het belang goede casemanagement

Oudere vrow.pngmaandag 27 februari 2017 12:29 Er komen steeds meer mensen met dementie ook in Delft. Een ingrijpende ziekte, voor cliënten en hun mantelzorgers. Goede zorg en ondersteuning is essentieel. Een casemanager dementie kan mensen ... lees verder