Start

Nieuwsberichten

Benut de ruimte in de Participatiewet

Mensgerichte economie.jpgzaterdag 04 december 2021 10:54 Delft kan meer doen om de ruimte die de participatiewet biedt te benutten. Tijdens de raadsvergadering van 18 november dienden we daarom met D66 en andere partijen een motie in. Daarin roepen we het college op om een werkbonus of bijverdienpremie in te voeren voor mensen die in deeltijd gaan werken naast hun uitkering. lees verder

In de begrotingsraad van 4 november 2021 diende ChristenUnie Delft de volgende moties in

lege pocket.jpgzondag 07 november 2021 15:04 Amendementen over verplaatsing tramhalte Martinus Nijhofflaan en uitstel inrichting raadszaal en vervangen meubilair.
Moties Kamers met Aandacht, burgerbetrokkenheid, toegankelijkheid stadhuis, zelfbewoningsplicht, klimaat en meer ... lees verder

Bewoners Poptahof flat Reiger staat rioolwater tot aan de lippen

rioolwater Poptahofflat Reiger.JPGzaterdag 16 oktober 2021 16:05 9 oktober was het weer helemaal mis met de riolering bij de flat Reiger in de buurt Poptahof: stankoverlast, schimmel in de woningen, tocht door de gevels, nauwelijks goed te verwarmen woningen. Woongebouw Reiger is als enige niet meegenomen in het groot onderhoud van Woonbron, omdat Woonbron nog geen beeld heeft bij hoe de toekomst van dit woongebouw er uit gaat zien. Dit woongebouw maakt de bewoners ziek. Momenteel worden problemen ad hoc en op basis van meldingen op niet-structurele wijze opgelost. In januari 2020 was Woonbron al druk in gesprek met de gemeente, aldus een directeur van Woonbron. Woonbron wil aansluiten bij nieuwbouwontwikkelingen en aardgas vrij maken van de woningen. Het blijft bij klein onderhoud en ad hoc oplossen van problemen. Dit leidt na geruime tijd tot ongezonde stress bij de bewoners. lees verder

Sta niet stil, beweeg! Algemene Beschouwingen ChristenUnie

Bert vd Woerd algemene beschouwingen.jpgdonderdag 14 oktober 2021 19:33 We wonen in een mooie stad waarin het goed toeven is. Ik hoop dat iedere Delftenaar dat de ChristenUnie nazegt. Maar doet hij dat ook? ChristenUnie wil laten zien wat echt telt. Investeren in zorg voor elkaar, in een overheid die je bondgenoot is, in een duurzame economie en in respect voor de aarde. De overheid is er om de zwakke te beschermen en het sterke te reguleren. De overheid, dus ook dit college, beschermt de ruimte waarbinnen mensen in vrede met elkaar kunnen leven. Tussen een daadkrachtige overheid en draagvlak in de samenleving wil de ChristenUnie gemeenschappen stimuleren en in beweging brengen. lees verder

Afdelingsbestuur draagt Bert van der Woerd voor als lijsttrekker

Bert van der Woerdmaandag 27 september 2021 20:47 Bert van der Woerd is door het afdelingsbestuur ChristenUnie Delft benoemd tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. lees verder

Beschermd Wonen en bemoeizorg (OGGZ)

Balkonnetjes.jpgdonderdag 17 juni 2021 17:03 In de commissie sociaal domein van dinsdag 15 juni bespraken we de OGGZ agenda en de afdoening van de (ChristenUnie) motie Beschermd Wonen. Vaak gaat dit over de meest kwetsbare inwoners van onze stad. lees verder

Interesse in Delftse politiek?

delft3woensdag 19 mei 2021 20:26 Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is de ChristenUnie Delft op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten in de Delftse politiek. Heb jij interesse om mee te beslissen over het reilen en zeilen in de stad? Neem dan contact met ons op! lees verder

Parkeren Delft problematiek

parkeren.jpgzaterdag 01 mei 2021 20:04 Parkeren Delft, sinds kort een bedrijf met de gemeente als aandeelhouder, gaat in de uitvoering vaker de fout in. De ChristenUnie en het CDA maken zich zorgen en hebben er vragen over gesteld aan het college. lees verder

Geen dwangarbeid bij de productie van zonnepanelen

verduurzaming lokale belasting.jpgdonderdag 15 april 2021 16:19 Uit onderzoek van consultancybureau Horizon Advisory blijkt dat er bij de productie van zonnepanelen in China sprake is van dwangarbeid door Oeigoeren. Het Financieel Dagblad an 7 aprilbericht hierover. Dit is voor ChristenUnie Delft aanleiding hierover vragen aan het college te stellen. De gemeente heeft duurzaamheid hoog in haar vaandel staan en recent is de visie op circulaire economie door de raad aangenomen. Hierin wordt ook gesteld dat het niet bekend zijn met de herkomst van materialen en de productie in lagelonenlanden niet duurzaam genoemd kan worden. lees verder

Biddag voor de stad: Gebed om zegen voor de gemeenten

nieuwe-kerk-delft.jpgwoensdag 10 maart 2021 23:12 Heer, Vader in de hemel,

op deze biddag komen wij tot u om u te vragen om een zegen, een zegen over het werk, dat in onze steden en dorpen verricht wordt. In onze streek, waar we ons thuis voelen, waar we ons voor inzetten, waar ook in de komende tijd veel werk wordt verricht.

Wilt u met de inwoners van onze gemeenten zijn, nu, in deze tijd van onzekerheid, gezondheid, werk en welzijn, velen onder druk staan? lees verder