Start

Nieuwsberichten

Bram neemt afscheid van de fractie

Bram-breed2woensdag 19 juli 2017 16:13 Na de zomer zullen we de versterking van Bram erg missen in onze fractie. Door zijn nieuwe baan is het helaas niet meer mogelijk voor hem om er een politieke functie naast te hebben.  lees verder

De kadernota: Invloed vanuit de oppositie

stadhuis2maandag 17 juli 2017 11:25 De laatste raadsvergadering voor het reces stonden we uitgebreid stil bij de kadernota 2017. In een kadernota geeft het college zijn wensen aan voor de Programmabegroting van 2018. Dit jaar bevat deze kadernota meer dan alleen de plannen van het college. Ook veel van de wensen van de ChristenUnie zijn terug te vinden in deze kadernota. Daaruit blijkt maar weer eens dat je ook vanuit de oppositie veel invloed kunt hebben in de gemeenteraad. lees verder

Internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs?

school_vmbo2woensdag 28 juni 2017 10:33 De gemeente Delft wil heel graag in Delft een afdeling voor internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs starten (IGVO). De CU begrijpt de motieven om een IGVO te starten maar wil toch ook een aantal belangrijke kanttekeningen plaatsen bij dit traject. Deze hebben te maken met de zeer kleine groep voor wie dit onderwijs bedoeld is, financiële risico’s en noodzaak. lees verder

Kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Gezocht!

Groepsfoto_kleinGroot1TOP2.jpgwoensdag 14 juni 2017 17:50 Op 21 maart 2018 zullen in heel Nederland weer Gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Als ChristenUnie Delft willen wij ook in onze stad graag opnieuw met een goede lijst deelnemen. Zodat we ook komende periode kunnen werken aan een betrouwbare en dienstbare overheid, een gezonde en betrokken samenleving en een stad waarin we duurzaam kunnen werken, wonen en leven. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor de fractie. lees verder

ChristenUnie initieert debat over eigen bijdrage Wmo

Oude vrouw helpenvrijdag 09 juni 2017 19:23 Moeten de eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning omlaag? Wat is redelijk om van gebruikers zelf financieel te vragen? De ChristenUnie vindt dat de Gemeenteraad zich daarover moet uitspreken. De fractie schreef een discussienota om het debat daarover te openen. Deze nota wordt betrokken bij de kadernota discussie die 22 juni a.s. wordt gehouden. lees verder