Start

Nieuwsberichten

Prinsenhof - Hersteld vertrouwen

prinsenhofwoensdag 28 november 2018 20:56 Eerder schreven we dat we veel vragen hadden over het proces Prinsenhof. Het college heeft onze vragen beantwoord (link naar stuk) en we hebben in de commissie van oktober en de raad van 8 november een uitvoerig debat over het Prinsenhof gevoerd. lees verder

Programmabegroting 2019-2022

IMG_7456.JPGmaandag 12 november 2018 16:28 De gemeenteraad heeft 8 november de begroting 2019 -2022 en de bijbehorende Legesverordening vastgesteld. Graag leggen we uit hoe we hierop hebben gereageerd. lees verder

ChristenUnie vraagt mensenhandel in Delft in kaart te brengen

Kas.pngzaterdag 13 oktober 2018 12:11 Mensenhandel is in Delft niet in beeld. Waarschijnlijk niet omdat het er niet is, maar omdat we het niet signaleren. We hebben de burgemeester gevraagd ook in Delft mensenhandel serieus te nemen, door allereerst te gaan onderzoeken in hoeverre dit ook in Delft speelt. lees verder

Discussie over technische staat woningen Heilige Land blijft bestaan

witte woningen Heilige Landwoensdag 03 oktober 2018 12:22 Tijdens de eerste raadsvergadering van het nieuwe politieke jaar stonden we stil bij de voorgenomen sloop van woningen in het Heilige Land.
Er blijft discussie bestaan over het technisch rapport dat aan het sloopbesluit van Woonbron ten grondslag ligt. We vinden dat deze discussie nu eens en voor al beslecht moet worden door een volwaardig nieuw Technisch Onderzoek. lees verder

Proces Prinsenhof roept nog meer vragen op

prinsenhofdonderdag 30 augustus 2018 16:39 We hebben als ChristenUnie fractie schriftelijke vragen gesteld over de renovatie van het Prinsenhof. Er is veel onduidelijk over het proces en over de keuzes die rond dit prachtige stukje Delft nog te maken zijn. Hoewel het college deze week (in reactie op de handtekeningenactie) aangeeft te betreuren dat het beeld is ontstaan dat er al besluiten zouden zijn genomen, is niet duidelijk hoe het proces van besluitvorming en inspraak wél zal verlopen en welke opties er nog openliggen. lees verder

Algemene Beschouwingen bij Coalitieakkoord

Lopen met oude vrouw en verzorgsterdonderdag 14 juni 2018 10:51 De motie 'waardig ouder worden in Delft' is unaniem aangenomen bij de bespreking van het coaltieakkoord op woensdag 13 juni. Dit is de reactie die Joëlle Gooijer namens de fractie gaf op het akkoord. lees verder

GroenLinks kiest voor zeker in plaats van nieuw, groen en sociaal

maandag 23 april 2018 14:55 Donderdag 19 april presenteerden de twee informateurs, Wim Bot en Pieter Guldemond, hun advies voor een coalitie voor Delft. Na deze tweede informatieronde is hun advies: ga door met de huidige coalitiepartijen; GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA. Wat de ChristenUnie betreft een gemiste kans om Delft op nieuwe wijze te kunnen besturen richting een groene stad, gebouwd op de kracht van haar inwoners. Dat GroenLinks, met een veel betere verkiezingsslag dan vier jaar geleden (+3), toch verdergaat op dezelfde weg van vier jaar geleden, verbaast ons. lees verder

Bedankt voor je Stem!

bedankt voor je stem2donderdag 22 maart 2018 18:28 Dankbaar! Volgens de eerste telling heeft de ChristenUnie Delft gisteren 2672 stemmen gehaald. Dat zijn er 724 meer dan in 2014 en 1068 meer dan in 2010. We haalden 5,9% van de stemmen, ten ... lees verder

ChristenUnie Delft lanceert actieplan Waardig Ouder Worden

foto waardig ouder worden 1dinsdag 13 maart 2018 11:14 De ChristenUnie Delft presenteerde zaterdag 10 maart een lokaal actieplan Waardig ouder worden. Een actieplan dat hard nodig is: Onze senioren zijn waardevolle inwoners van Delft. Zij hebben onze samenleving helpen opbouwen. Vaak vervullen zij na hun pensionering een belangrijke bijdrage aan de samenleving via mantelzorg en vrijwilligerswerk. Tegelijk gaat ouderdom ook vaak gepaard met kwetsbaarheid en afhankelijkheid, op verschillende gebieden van het leven. Wij willen dat senioren in onze gemeente waardig oud kunnen worden. Dat kan in een omgeving waarin mensen naar elkaar omzien. Juist op het lokale niveau kunnen we het verschil maken. lees verder

Verlengde Pleegzorg ook in Delft mogelijk maken

Gezin aan keukentafel met huiswerkvrijdag 09 maart 2018 14:17 De gemeente heeft, sinds ze zelf verantwoordelijk is, de mogelijkheid om hulp en zorg aan jongeren langer door te laten lopen dan 18 jaar. Vroeger was dit door de strikte scheiding tussen jeugdhulp en WMO niet mogelijk. In de afgelopen jaren hebben we als fractie steeds aandacht gevraagd voor het soepel laten verlopen van de overgang van 18- naar 18+. Het kan niet zo zijn dat de noodzakelijke hulp acuut stopt omdat een jongere 18 jaar wordt en vervolgens een nieuw traject moet starten met een andere zorg- of hulpverlener. lees verder