Start

Nieuwsberichten

Begeleiding van Delftse statushouders

hartige 2maandag 20 maart 2017 11:44 Op verzoek van de ChristenUnie fractie fractie heeft de commissie Sociaal Domein & Wonen onlangs gesproken met vier organisaties die zich bezig houden met de begeleiding van statushouders. Als fractie zijn we onder de indruk van de betrokkenheid van de professionals en de vele vrijwilligers. Uit het gesprek werd duidelijk dat het de statushouders soms erg moeilijk gemaakt wordt om goed in te burgeren. lees verder

Dementievriendelijk Delft: het belang goede casemanagement

Oudere vrow.pngmaandag 27 februari 2017 12:29 Er komen steeds meer mensen met dementie ook in Delft. Een ingrijpende ziekte, voor cliënten en hun mantelzorgers. Goede zorg en ondersteuning is essentieel. Een casemanager dementie kan mensen ... lees verder

Extra geld armoedebestrijding kinderen moet zo snel mogelijk worden ingezet

Kindermishandelingdonderdag 23 februari 2017 12:24 Delft krijgt vanaf 2017 jaarlijks een half miljoen euro extra van het Rijk voor armoedebestrijding van kinderen. Daarmee kunnen cultuur en sport ook toegankelijk worden voor gezinnen met een kleine beurs. Voorstellen die door de drie oppositiepartijen ChristenUnie, CDA en Stadsbelangen afgelopen najaar in hun meedenkbegroting gedaan zijn, moeten wat deze partijen betreft nu zo snel mogelijk worden uitgevoerd. lees verder

Ruimte geven in het belang van de lokale democratie

stembureau.jpgwoensdag 08 februari 2017 22:35 Binnenkort zullen we als raad weer de Kadernota bespreken. Zoals het woord al zegt, worden hierin de kaders voor de begroting van 2018 vastgesteld. Als fractie hebben we een voorstel naar de raad ... lees verder

Het Prinsenhof en Straatje van Vermeer – onderzoek naar de gang van zaken

prinsenhof4zaterdag 04 februari 2017 14:50 Het was half december 2015 toen de Raad halsoverkop werd gevraagd een aparte vergadering te houden om binnen een paar dagen te besluiten over een extra investering van 2,2 mln voor de beveiliging ... lees verder