Provinciaal

Fractie ChristenUnie Zuid-Holland

De fractie is telefonisch bereikbaar op maandag en woensdag: 070 - 441 7051

Postadres:
Provinciehuis
kamer C1.35
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Bestuur ChristenUnie Zuid-Holland

Het bestuur is te bereiken per e-mail: bestuur@zuidholland.christenunie.nl.

Postadres:
Secretariaat ChristenUnie Zuid-Holland
Mevrouw G. van den Bergh - Kempenaar (Greet)
Middelweg 8
2751 GK Moerkapelle