Vluchtelingen; Welkom in Delft?! (deel 3)

asielzoekerdonderdag 03 maart 2016 12:14

U heeft er vast over gelezen de afgelopen week: een aantal Delftenaren is een petitie ‘Geen AZC in Delft’ gestart. Er zijn inmiddels voldoende handtekeningen om een eerste stap te kunnen zetten naar een referendum hierover. Daarnaast heeft Onafhankelijk Delft een initiatiefvoorstel ‘Geen AZC in Delft’ ingediend. OD wil hiermee bereiken dat het college stopt met zoeken naar locaties voor een AZC in Delft. Dit voorstel wordt dinsdag 8 maart in de commissie Sociaal Domein en Wonen besproken.

Tijdens deze vergadering spreken we ook over wat het college in elk geval wel wil gaan doen. Het college zal in 2016 de huidige taakstelling (300-330) aan statushouders huisvesten. Binnen deze groep betreft dit een klein aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Hiervoor wordt begeleiding en onderwijs geregeld. De capaciteit van de internationale schakelklassen voor anderstaligen (verzorgd door Grotius College) wordt uitgebreid. DUWO, studentenhuisvesting, regelt woningen voor jonge statushouders die hier een opleiding gaan volgen. Belangrijk is dat de gemeente ook mogelijkheden voor sociale inburgering en taalonderwijs beschikbaar stelt. Het beheersen van het Nederlands is een belangrijke voorwaarde om actief te kunnen worden. De meeste van deze maatregelen kunnen worden betaald uit de vergoeding van het COA per statushouder.

Wij zijn als fractie blij met deze maatregelen en vinden, met het college, dat de aanvullende kosten (ongeveer vier ton) uit de reserve voor het Sociaal Domein betaald kunnen worden.

Hartverwarmend zijn intussen de initiatieven vanuit de stad. We noemen bijvoorbeeld Welkom in Delft, een samenwerkingsverband van Delftse initiatieven waaronder Stichting Present, de Raad van Kerken, Delftse Buur en Taste Delft. Gemotiveerde vrijwilligers steken dagelijks de handen uit de mouwen om nieuwe inwoners te ondersteunen.

In onze eerdere berichten over dit thema hebben we aangegeven dat Delft naar onze mening meer solidariteit moet tonen. Dit doet het college via de nu voorgestelde maatregelen. Zolang de vluchtelingenstroom hoog blijft, is er daarnaast helaas ook noodopvang nodig. Het COA ziet vooralsnog geen mogelijkheden daarvoor binnen Delft. En wat de CU betreft hoeft dat niet per se binnen onze stadsgrenzen; Delft kan ook hulp bieden aan andere gemeenten. We hebben het college vragen gesteld over deze ondersteuning (wat zijn de ideeën, wat mag dit kosten). De antwoorden hierop zullen mede bepalen of we tevreden zijn met de plannen van het college.

Vanuit onze gedachten over solidariteit en barmhartigheid zullen we niet instemmen met het voorstel ‘Geen AZC in Delft’. In dit voorstel, moeten alle vluchtelingen in de regio worden opgevangen. Natuurlijk is goede opvang in de regio nodig. En moet gezocht worden naar oplossingen om de noodzaak tot vluchten te beperken. Maar wie van huis en haard vlucht voor geweld en rechteloosheid, moet in een land als Nederland opgevangen kunnen worden. Ons land staat immers pal voor de gelijkheid van ieder mens – ongeacht afkomst of geloof –, voor rechtvaardigheid en barmhartigheid voor de naaste in nood. Dus ook wij in Delft.

Alle inwoners van Delft mogen overigens hun mening geven over dit voorstel door te komen inspreken tijdens de vergadering van de commissie. We hopen dat die avond het signaal te horen zal zijn dat mensen die vanuit een noodsituatie hebben moeten vluchten, ook in Delft een warm welkom wacht.

Jeanieke Kuijper en Joëlle Gooijer

« Terug