Recht doen aan de kromstraat

kromstraat3zaterdag 24 december 2016 18:17

De laatste raadsvergadering voor het kerstreces spraken we over de Kromstraat. Het college heeft besloten om vijf panden die nog in bezit zijn van de VOM Delft BV (= de gemeente samen met Vestia) in één keer te verkopen. Ondernemers in de Kromstraat, zoals club Ciccionina, voelen zich overvallen door dit besluit. Ciccionina dacht het eerste recht op koop te hebben, maar is door de beslissing om alle panden aan één aanbieder te verkopen buitenspel gezet. Ondernemers zijn bang dat verloren gaat wat in de Kromstraat aan moois is opgebouwd. De ChristenUnie deelt die zorg.

De Kromstraat is nu een mooie straat, met opgeknapte panden, gezellige horeca, en een levendige club (en een gesloten coffeeshop) *. Dat was 10 jaar geleden wel anders. Verpaupering en (drugs)overlast bepaalden het straatbeeld. Om de negatieve spiraal te doorbreken, besloot de gemeente om samen met Vestia de VOM op te richten en zeven panden aan te kopen, van vastgoedondernemer van der Meer. Panden zijn opgeknapt en er is geïnvesteerd in de openbare ruimte. Het is altijd de intentie geweest om de VOM na 10 jaar weer op te heffen. Daar zijn we het als ChristenUnie mee eens. Het is goed dat de Kromstraat per 31-12-2017 weer een gewoon stukje stad wordt.

Maar hoe hef je de VOM op? Het college/ de VOM meent dat portefeuilleverkoop de beste manier is. Het besluit voor deze verkoopstrategie heeft de VOM in het voorjaar van 2016 genomen. Pas in november 2016 is de Kromstraat op de hoogte gesteld van dit besluit. De vereniging Kromstraat voelt zich enorm overvallen. Ciccionina wilde graag kopen, maar krijgt die kans niet meer. Ze zijn bang dat een nieuwe vastgoedondernemer, zonder binding met de stad/ de straat, eigenaar wordt, en hoge huren gaat vragen, waardoor het voortbestaan van Ciccionina in gevaar komt.

We werden in de commissie niet overtuigd door de argumenten van de wethouder waarom de panden in portefeuille verkocht moeten worden. 

  • Het zou een hogere verkoopprijs opleveren. Dat betwijfelen we: alles afzonderlijk verkopen kan weleens meer opleveren, dan alles tegelijkertijd.
  • Het zou beter zijn voor de maatschappelijke effecten: de gemeente krijgt dan (zo stelde de wethouder) één aanspreekpunt. Dat is een onzin argument: er zijn nu al verschillende eigenaars in de Kromstraat, en recent zijn er nog twee panden van de VOM verkocht. Bovendien kunnen verschillende eigenaren zich verenigen. IN een Vereniging van Eigenaren. Of via de Vereniging Kromstraat.
  • De planning (opheffen VOM per 31-12-17) is makkelijker te halen. Dat mag zo zijn, maar de wethouder heeft zelf verzuimd eerder open kaart te spelen in de Kromstraat.

Ciccionina heeft in het verleden aangegeven dat ze het pand wilde kopen. Volgens de gemeente was het bod te laag. Maar er is door Ciccionina een nieuw bod gedaan, dat volgens de wethouder nooit bij de VOM is aangekomen. Hoewel Cicconina pro-actiever had kunnen optreden (en de laatste twee jaar nog een keer aan de bel had kunnen trekken over het nieuwe bod), vinden we dat de gemeente er – wat ons betreft – onterecht vanuit gegaan dat de onderhandelingen met Ciccionina waren afgerond. Ciccionina is immers nooit teruggekomen op de wens om zelf het pand te kopen. Dat Ciccionina niet aan de bel trok, kwam omdat ze ervan uitgingen dat ze hoe dan ook het eerste recht van aankoop hadden.

Alles afwegend vinden we dat de gemeente opnieuw met Ciccionina in onderhandeling moet gaan over de aankoop van het pand. Dat betekent dat de huidige verkoopprocedure tijdelijk gestopt moet worden. We dienden daarvoor een motie in samen met Stadsbelangen, CDA, fractie van Koppen en de SP. 

De wethouder was niet bereid opnieuw in onderhandeling te gaan. Hij vindt dat hij geen betrouwbare overheid is richting geïnteresseerde kopers (vastgoedondernemers) als hij nu de verkoopprocedure stopzet. Dat probleem heeft hij echter zelf veroorzaakt. Hij had moeten inschatten dat het besluit tot portefeuilleverkoop zoveel weerstand zou oproepen in de Kromstraat, dat de Raad daarover wilde praten. Als hij dat eerder had gedeeld, en niet pas in november 2016, hadden we het debat kunnen voeren, nog voor de procedure gestart was. Deze wethouder beschikt duidelijke niet over een goede politieke antenne. De motie werd verworpen door de coalitiepartijen. 

De wethouder vindt het blijkbaar belangrijker om een betrouwbare overheid te zijn richting potentiële kopers, dan om betrouwbare overheid te zijn richting ondernemers in de Kromstraat. Wat een mooie samenwerking tussen Vestia, gemeente en ondernemers in de Kromstraat was, eindigt zo onnodig in een teleurstelling en onzekerheid. Wat ons betreft een gemiste kans.

De ondernemers in de Kromstraat hebben nu een maand extra gekregen om te kijken of ze zelf de hele portefeuille kunnen kopen – en dus mee kunnen dingen in de verkoopprocedure. Het zou mooi zijn als dat lukt. 

Joëlle Gooijer
fractievoorzitter

* De Raad van State doet waarschijnlijk in februari uitspraak over de vraag of burgemeester Verkerk destijds terecht heeft besloten coffeeshop het keldertje te sluiten. Dit keldertje is onderdeel van het pand van Cicconia

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
161222 Motie Tijdelijk stopzetten Portefuilleverkoop panden Kromstraat596.2 kBapplication/pdfdownload

« Terug