ChristenUnie pleit voor terugkeer oude bloktijden

parkeren-kleinmaandag 05 december 2016 11:24

Tijdens de laatste commissievergadering “Ruimte en Verkeer” is de evaluatie van het parkeerbeleid besproken. De wethouder heeft het parkeerbeleid geëvalueerd, en doet voorstellen om dit beleid te verbeteren. Omdat deze voorstellen geld kosten, wordt bij de kadernota in het voorjaar 2017 door het college een financiële dekking gepresenteerd. Als fractie kunnen we ons vinden in de meeste voorstellen, maar we vinden dat de evaluatie beter had gemoeten. Daarbij hebben we in de Raadsvergadering van 1 december aanvullende voorstellen gedaan om de bloktijden in de schil om het centrum te verminderen, en om het vergunningparkeren in het centrum om 13u in te laten gaan in plaats van om 12.00u, om daarmee tegemoet te komen aan de wens van de Raad voor kerken.

Ten eerste de evaluatie zelf. Om het parkeerbeleid goed te evalueren moet je parkeertellingen doen, zowel op straat als in de parkeergarages. Een gemiste kans bleek dat er voor het parkeren op straat alleen tellingen beschikbaar zijn binnen de bloktijden (periode dat er betaald en/of vergunningsparkeren is). Om te kijken of het Delftse parkeerbeleid goed werkt moet je natuurlijk juist de verschillen kunnen zien tussen die bloktijden en de tijden waarop parkeren vrij is. Daarnaast waren de conclusies in de evaluatie niet altijd goed terug te herleiden naar de gepresenteerde cijfers.

Ons eerste voorstel had te maken met het opschuiven van de bloktijden in de gebieden rondom het centrum van 16:00u naar 12:00u (ingegaan in 2014). Er is daarbij gekeken naar het verschil in bezetting voor 2014, het moment van invoeren, en erna. De aanname was dat door deze aanpassing er in die gebieden tussen 12:00u en 16:00u meer vrije parkeerplekken en ook vollere parkeergarages zouden zijn. De effecten bleken minimaal en de ChristenUnie heeft daarom voorgesteld de oude bloktijden weer te gaan hanteren omdat de maatregel niets heeft toegevoegd. Helaas was er in de commissie geen enkele partij die dit voorstel steunde, ondanks de verkiezingsbeloften van veel partijen in 2014.

De ChristenUnie heeft als tweede voorgesteld om de starttijd voor vergunningparkeren op zondag te verzetten van 12.00u naar 13.00u. Hiermee zou de raad tegemoet kunnen komen aan een wens van de kerken. Voor de kerken zou het een hoop gedoe schelen als de tijd 13.00u werd. Mensen die slecht ter been zijn kunnen daardoor dicht bij de kerk parkeren en de stress bij een uitloop van de dienst wordt voorkomen. Wij vinden het een redelijke vraag van de kerken, ook omdat bewoners en bedrijven in de binnenstad die zitting hadden in de klankbordgroep parkeren zich hierin konden vinden. De motie die wij hebben ingediend kon helaas niet op een meerderheid rekenen. Alleen stadsbelangen, de SP, het CDA en de fractie van Koppen steunde de motie.

Een concreet voorstel uit de evaluatie is de aanpassing van het bezoekersparkeren. In de huidige situatie kun je elk jaar voor 400 uur aan bezoekersuren kopen. De uren die je over hebt gaan mee naar het nieuwe jaar, maar alleen als je opnieuw 400 uur bijkoopt, niet erg flexibel dus. In de nieuwe situatie wordt het gelukkig anders. De uren blijven onbeperkt geldig en zodra je minder dan 50 uur hebt kun je 200 uur bijkopen. Je mag maximaal 3 keer per jaar bijkopen (in totaal dus 600 uur en daarmee dus meer dan de huidige 400 uur per jaar). Met deze maatregel kan de CU alvast instemmen. In het voorjaar, bij de behandeling van de kadernota, zullen we concreet kunnen spreken over het hele pakket van door het college voorgestelde maatregelen als er ook een financiële dekking wordt gepresenteerd.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
161109 Raad van Kerken_ Nota Tussentijdse evaluatie Parkeren454.2 kBapplication/pdfdownload
161201 Motie-parkeren-op-zondag-CU-CDA-FVK193.8 kBapplication/pdfdownload

« Terug