Duurzame aanpak problemen Buitenhof noodzakelijk

buitenhof1zaterdag 10 september 2016 18:25

De hardnekkige problemen in delen van de wijk Buitenhof waren onderwerp van gesprek in de commissievergadering Sociaal Domein van dinsdag 6 september. Diverse insprekers illustreerden met hun verhaal de overlast die ze nog steeds of opnieuw ervaren.

We zijn blij dat het college conform het verzoek van de ChristenUnie inzet op de structurele verhoging van het onderhoudsniveau van de wijk én op betere handhaving – die bereikbaar en zichtbaar is voor wijkbewoners.

De ChristenUnie vindt het goed dat er voor de zomer rond de acute problemen een brede aanpak is gekomen: er wordt meer met overlastgevers gepraat, de zichtbare aanwezigheid van politie had effect, lik-op-stuk beleid helpt en het welzijnswerk is uitgebreid. Wat de ChristenUnie betreft is het zaak om door te pakken, omdat blijkt dat problemen snel weer de kop op steken. Bij alles wat er al gebeurt om de problemen aan te pakken en te voorkomen hebben we voornamelijk aandacht gevraagd voor de volgende punten:

  1. Duurzame preventie: Focus niet te veel op losse projecten, maar investeer in duurzaam jongerenwerk, waarbij kinderen al vroeg in beeld zijn, zodat voorkomen wordt dat kinderen overlastgevers worden. De aanpak van basisschool de Horizon is daarbij een voorbeeld dat navolging verdient.
  2. Echte samenwerking met andere partijen: Er wordt wel gepraat, maar coördinatie van de verschillende initiatieven in de wijk schiet te kort – waardoor soms op één avond op drie plekken activiteiten zijn voor dezelfde doelgroep, en op andere avonden helemaal niets te doen is. Ook vinden we dat er naast de subsidie aan Participe (Delft voor Elkaar) ook financiële middelen beschikbaar moeten zijn voor andere partijen die waardevol bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk.  
  3. Leren van andere wijken: Helaas is de problematiek in de Buitenhof niet uniek. Ook andere steden kampen met overlast en achterstand. Te weinig horen we terug wat we daarvan (kunnen) leren.
  4. Verhogen onderhoudsniveau: De ChristenUnie pleit er al langer voor om het onderhoudsniveau van groen weer te verhogen. Uit de reactie van insprekers blijkt hoe belangrijk dit is voor de leefbaarheid van de wijk. We zijn blij dat het college nu ook inziet dat dit nodig is en hier geld voor vrijmaakt.
  5. Handhaving: Uit de inspraakreacties bleek hoe belangrijk ‘handhaving’ is. Als burgers overlast melden, moet daarop gereageerd worden door de politie of door de gemeente. Bij de kadernota hebben we al aandacht gevraagd voor het gebrek aan handhavingscapaciteit. Er is toegezegd dat we daar dit najaar over verder praten. We zijn blij dat de nieuwe burgemeester de noodzaak hiervan ook inziet, en dat ze voortvarend én zichtbaar aan de slag gaat met een dag lang werkbezoek aan de wijk op 7 september. Een goed begin!

Joëlle Gooijer
fractievoorzitter

« Terug