Bewoners Delft verdeeld over verruiming winkeltijden en bevoorrading op zondag

Zondag1.pngwoensdag 03 februari 2016 21:22

De afgelopen twee weken heeft de ChristenUnie een peiling gehouden onder de bewoners van Delft. Aanleiding is het voorstel van het college om de winkeltijden op zondag te verruimen van 18:00uur naar 20:00uur en bevoorrading op zondag mogelijk te maken in heel Delft.

De resultaten van de peiling zijn hieronder weergegeven en uitgesplitst naar de twee stellingen. Tussen 20 en 31 januari 2016 zijn er 176 reacties binnengekomen op de peiling. De verdeling van de reacties per wijk zijn als volgt: 40 uit de Binnenstad, 12 uit Vrijenban, 28 uit de Hof van Delft, 10 uit de Voordijkshoorn, 15 uit Tanthof, 9 uit Voorhof, 9 uit de Buitenhof, 15 uit de Wippolder en 38 zonder ingevulde postcode. Het grote cirkeldiagram laat de totale uitslag op een stelling zien. De cirkeldiagrammen geven de uitslag uitgesplitst per wijk in Delft. 

“Het is geen probleem dat winkels de mogelijkheid krijgen om zondag tot 20:00u open te zijn (in plaats van tot 18:00u).”

“Als winkels open mogen zijn op zondag, dan moet bevoorrading (bijv. voor- raden geleverd door vrachtwagens) op zondag ook mogelijk zijn.” 

« Terug