Trouwen op zondag

zaterdag 25 september 2010 17:31

Het kon al in Delft. Trouwen op zondag. De VVD was echter van mening dat dit niet goed werd gecommuniceerd met bruidsparen. Ook de mogelijkheden om op locatie te trouwen en in de avond dienden te worden verruimd.

Daartoe diende de VVD in november 2009 een motie in. Een motie die we als ChristenUnie niet hebben gesteund. Omdat we het niet nodig vinden om mee te gaan in deze doorgeslagen klantgerichtheid. Omdat er zes andere dagen in de week zijn dat er getrouwd kan worden. En omdat trouwen op zondag leidt tot zondagsarbeid (van bodes en trouwambtenaren). De motie werd met een grote meerderheid van de raad aangenomen. In reactie op deze motie heeft het college een voorstel uitgewerkt, dat kort voor de zomer aan de Raad werd verstuurd. In dit voorstel wordt het trouwen op zondag gereguleerd; er zijn tijden vastgesteld waarop er getrouwd kan worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de "zondagsrust": dwz er kan pas vanaf 12:45u getrouwd worden. Ook wordt in het voorstel geregeld dat de tijden waarop bruidsparen op locatie kunnen trouwen losgekoppeld worden van de tijden dat dit op het stadhuis kan. Het college was voornemens om deze verordening bij hamerslag te laten vaststellen. Dat ging ons, en CDA iets te snel. We hebben verzocht dit agendapunt eerst in de commissie te bespreken. Deze bespreking was 31 augustus in de commissie Middelen en Economie.

Op zich zijn we niet tegen het goed regelen van iets dat al kon. Ook zijn we er niet op tegen dat er – meer dan eerst het geval was, rekening gehouden wordt met de zondagsrust doordat de eerste bruiloft pas om 12:45u kan plaatsvinden. Toch hebben we, samen met het CDA de gelegenheid aangegrepen, om het trouwen op zondag weer ter discussie te stellen. We hebben een amendement ingediend om deze mogelijkheid te schrappen uit de verordening. Belangrijkste argument is dat er mensen moeten werken om trouwen op zondag mogelijk te maken. Hoewel er wellicht genoeg mensen te vinden zijn, die best willen werken, vinden we de zondag een dag die zoveel mogelijk bedoeld is om niet te hoeven werken. Ook voor mensen die niet ter kerke gaan. En het frappante is dat er geen duidelijke behoefte is. Opvallend is dat er voor de ‘populaire datum’ die op zondag valt: 10-10-10 geen enkele aanvraag gedaan is door bruidsparen.

Het amendement haalde het gisterenavond niet. Niet geheel onverwacht natuurlijk, maar toch teleurstellend. Daarom hebben we, samen met het CDA ook een motie voorbereid; waarin we het college vragen om beter dan nu het geval is te regelen dat ambtenaren (bodes) niet gedwongen kunnen worden om op zondag te werken. Onder de huidige regeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wens van betreffende ambtenaren. Maar als er geen anderen beschikbaar zijn, kan elke ambtenaar verplicht worden om (maximaal 26 zondagen per jaar) te werken op zondag. Dat vinden wij, voor zoiets als trouwen, erg ongewenst. Er is ook werk dat noodzakelijk is, ook op zondag (denk aan strooien, de inzet van politie en brandweer). Maar trouwen op zondag is geen noodzaak. Daarom riep de motie op om in de regeling onderscheid te maken naar het soort werk. Ook de motie haalde het niet. De meeste fracties waren van mening dat ambtenaren er in goed overleg altijd uit komen. We hopen het. We hebben de wethouder (Vokurka) gevraagd om in de evaluatie volgend jaar mee te nemen of het voorkomt dat ambtenaren op zondag ingeroosterd worden, die dit niet willen. Wij zullen het in elk geval met belangstelling volgen.

« Terug

Archief > 2010

november

oktober

september

augustus

juli

juni

april

maart

februari

januari