ChristenUnie gaat voor een dementievriendelijke gemeente

Ouderezaterdag 14 maart 2015 12:14

De ChristenUnie maakt zich hard voor een dementievriendelijke gemeente. Mensen met dementie zullen steeds langer thuis blijven wonen. Wij vinden het belangrijk dat deze mensen een goede kwaliteit van leven hebben, ook als de ziekte erger wordt. Door een dementievriendelijke gemeente te zijn kunnen we daar een steentje aan bijdragen.

In de dementievriendelijke gemeenschap draait het om het gemakkelijker maken van het dagelijkse leven van mensen met dementie. Een gemeenschap waarin iedereen normaal omgaat met dementie: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Alzheimer Nederland verzamelde praktijkvoorbeelden van dementievriendelijke gemeenten. Daarnaast ontwikkelde zij een paar handige tools voor gemeenten.

Gemeenten hebben een belangrijk taak om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan de samenleving. Mensen met dementie zijn kwetsbaar, zeker als zij alleen komen te staan. Als wij iets kunnen doen om hun leven prettiger te maken dan moeten we dat doen. We willen daarom dat de gemeente aan de slag gaat met de tools van Alzheimer Nederland.

Alzheimer Nederland heeft drie stappen geformuleerd om te komen tot een dementievriendelijke gemeenschap: Participeren in het dementienetwerk, zorgen voor goede publieksinformatie en begeleiding op maat mogelijk maken.

In de commissie Sociaal Domein van 10 maart hebben we als fractie aangekondigd dat we in de Raad van 26 maart een motie wilden indienen waarin het college wordt opgeroepen om met behulp van de tools van Alzheimer Nederland toe te gaan werken naar een dementievriendelijke gemeente. In de commissievergadering bleek dat de wethouder dit direct wilde toezeggen. Daarmee werd de motie overbodig. Daar zijn we blij mee.

We denken dat er in Delft al veel goed gaat in de zorg rond mensen met Dementie. Toch hebben we nog wel wat zorgen. Daarom hebben we onlangs de volgende schriftelijke vragen ingediend bij het college:

  1. Hoe is de zorg voor mensen met dementie geregeld in Delft?
  2. Hoeveel en welke vorm van dagbesteding, die geschikt is voor mensen met dementie, is ingekocht? Is dit voldoende?
  3. Hoeveel casemanagers dementie zijn er in Delft? Kunt u aangeven of er in Delft banen in het casemanagement dementie zijn verdwenen en wat dit betekent voor de dementiezorg in Delft?
  4. Hoe is het contact tussen de casemanagers dementie, de wijkverpleegkundige en het Sociale Team georganiseerd rondom thuiswondende ouderen met dementie? Zijn er duidelijke afspraken wie eindverantwoordelijke is? Hoe zien deze afspraken eruit?
  5. Op welke wijze wordt er door de gemeente Delft samengewerkt en afspraken gemaakt met zorgverzekeraars over dementiezorg?
  6. Mensen met dementie zijn niet in staat zelf regie te voeren en op te komen voor hun belangen. Hoe borgt u goede zorg, en onafhankelijke inspraak voor deze groep mensen?

Joëlle Gooijer
Fractievoorzitter

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
150305 Vragen dementiezorg503.6 kBapplication/pdfdownload
150402 Reactie vragen dementiezorg1.1 MBapplication/pdfdownload

« Terug