Vluchtelingen welkom in Delft? (deel 1)

asielzoekerdonderdag 24 september 2015 10:10

Terwijl het nieuws er vol van is hoe gemeenten en particulieren zich inspannen om de vele vluchtelingen die ons land bereiken te huisvesten of op te vangen, neemt ons stadsbestuur een opvallend afwachtende houding in. Voor veel partijen in de Gemeenteraad té afwachtend. Daarom dient de ChristenUnie samen met CDA, GroenLinks, PvdA, D66, SP en fractie van Koppen tijdens de Raadsvergadering van 24 september een Motie in over de vluchtelingenproblematiek

We willen dat de gemeente zich actiever gaat opstellen; allereerst door in overleg te treden met het COA over eventuele beschikbare gebouwen. Maar ook door in de regio de samenwerking te zoeken over de opvang van vluchtelingen. Vanzelfsprekend is goede communicatie met omwonenden van eventuele opvanglocaties van groot belang. 

Normaliter kúnnen gemeenten een afwachtende houding aannemen: het is aan het COA om locaties te zoeken en in overleg te treden met gemeenten die ze op het oog hebben. Maar de situatie is momenteel zo omvangrijk en dringend, dat we daar niet mee uit komen. Als argument voert het college van B&W aan dat Delft zelf teveel problemen heeft. Maar wat de ChristenUnie (en andere partijen) betreft is het te makkelijk om je te verschuilen achter de financiële problemen van de stad. Gelet op de chaos waar veel vluchtelingen uit komen en de nood die we zien in de beelden die tot ons komen, leven we nog steeds in grote welvaart. Veel gemeenten voelden de urgentie – en stelden ruimte ter beschikking. Delft niet.

Bovendien kwam er vorige week een duidelijke oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten álle gemeenten om tijdelijke ruimte beschikbaar te stellen voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning). Zodat zij met spoed uit de asielzoekerscentrum kunnen verhuizen en daarmee plek kunnen maken voor de stroom nieuwe vluchtelingen.

De houding van het college komt er, wat de ChristenUnie betreft, teveel op neer dat Delft zelf het al moeilijk genoeg heeft. Maar daar waar het college de afgelopen maanden er de mond er vol van heeft dat ander overheden Delft te hulp zouden moeten schieten, geeft ze niet thuis als anderen hulp nodig hebben. Terwijl ze tegelijkertijd aangeven dat er geen kosten voor Delft verbonden zijn aan de opvang van asielzoekers; die kosten draagt het COA.

In reactie op de aangekondigde Motie kwam het college dinsdag met een brief waaruit gelukkig een meer coöperatieve en actieve houding blijkt. En waaruit ook blijkt dat het college initiatieven vanuit de samenleving waardeert en ook verder de weg wil wijzen als ze zich bij de gemeente melden. Dat is wat de ChristenUnie betreft een stap in de goede richting.

Natuurlijk zijn er ook andere geluiden te horen – van angst en onzekerheid rond de komst van vluchtelingen in het land en in gemeenten. Dat moet onderkend worden en meegewogen worden in alle besluitvorming. Daarom is het goed dat we morgen in de Raadsvergadering praten en discussiëren over de opvang van vluchtelingen en de rol van onze stad daarin. 

Joëlle Gooijer
fractievoorzitter 

« Terug