Sebastiaansbrug als tafelbrug op losse schroeven

sebastiaansdinsdag 12 mei 2015 22:26

Tijdens de gemeenteraad van 30 april is weer uitgebreid gesproken over de voortgang, of beter gezegd: de vertraging van de Sebastiaansbrug. Het was al bekend dat de bouw van de brug opnieuw vertraging zou oplopen vanwege de vernietiging door de rechter van de omgevingsvergunning. In een brief van 1 april heeft het college aanvullend gemeld dat de benodigde aanpassing van het bestaande ontwerp (vooral ook vanwege aanvullende eisen aan het tramtraject vanuit de metropoolregio) meer gaat kosten dan het beschikbare budget. Om die reden heeft het college opdracht gegeven om drie alternatieven voor het huidige ontwerp uit te werken: een soberder tafelbrug met doorvaarthoogte van 5,5 meter en twee varianten voor een basculebrug met doorvaarthoogte van 4,5 en 5,5 meter.

De ChristenUnie heeft tijdens de gemeenteraad wederom benadrukt dat zorgvuldigheid boven snelheid moet gaan. Dit is een belangrijke les van het proces tot nu toe. Er zijn nog steeds politieke partijen in Delft die maar blijven hameren op het snel afkomen van de brug. Wat ons betreft legt dit onnodige en te grote politieke druk op het proces wat onzorgvuldigheid in de hand werkt. Het is nu vooral van belang dat het college werkt aan draagvlak voor de nieuwe brug. Allereerst draagvlak in de stad en bij de omwonenden als het gaat om het uiterlijk van de brug en de geluidsoverlast. Het zou toch mooi zijn als hiermee rechtszaken van omwonenden in de toekomst voorkomen kunnen worden. En daarnaast ook draagvlak bij de gemeenteraad. Wat dit laatste betreft is de ChristenUnie teleurgesteld dat de raad niet vooraf betrokken is bij de keuze voor de verder uit te werken alternatieven. Dit is zeker niet goed voor het draagvlak in de gemeenteraad.

Vanwege het belang om draagvlak te creëren heeft de ChristenUnie samen met het CDA op 30 april een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen om in de verdere uitwerking van de ontwerpen de stad te betrekken. En een andere motie hebben we ingediend samen met het CDA en Stadsbelangen om ook inzichtelijk te maken wat het oplevert als het project tijdelijk wordt stopgezet. De ChristenUnie is weliswaar niet van mening dat het project moet worden stopgezet, maar vindt wel dat het belangrijk is, met het oog op de financiële positie van Delft, dat goed is onderbouwd wat financieel gezien de beste optie is. De moties zijn beide niet aangenomen. Het debat in de gemeenteraad heeft nog wel duidelijkheid opgeleverd over de vraag wat er gebeurt met het addendum (zie voor een uitleg van het addendum het webartikel van 20 oktober 2014) als er geen tafelbrug wordt gerealiseerd. Dat addendum vervalt dan volgens de wethouder automatisch. In dat geval vervallen dus ook de afspraken over de extra bijdrage van Delft aan de brug. Dit is een belangrijk gegeven in het verdere proces. We blijven dit proces kritisch volgen en hopen dat juist zorgvuldigheid ervoor zal zorgen dat er geen extra vertragingen optreden en er geen extra kosten gemaakt hoeven worden.

Jabco Vreugdenhil

« Terug

Reacties op 'Sebastiaansbrug als tafelbrug op losse schroeven'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.