Lid van de gemeenteraad

donderdag 04 oktober 2012 21:28

Omdat onze fractievoorzitter met zwangerschapsverlof is, en inmiddels een gezonde dochter heeft gekregen, mag ik voor zestien weken het raadslidmaatschap waarnemen. Een mooie kans om het politieke leven van Delft nog van wat dichter bij te bekijken. Zo ben ik inmiddels op de koffie geweest bij griffier Van Luyk, de burgemeester en wethouder Brandligt. Ook mag ik deelnemen aan de fractievoorzitters-overleggen en natuurlijk met stip bovenaan: de maandelijkse raadsvergadering. Inmiddels heb ik er al weer twee raadsvergaderingen op zitten. In de raadsvergadering van donderdag 27 september stond het aanpassen van de referendumverordening en de nota ’Wijzigingen in de bijzondere bijstand’ op de agenda.

In Delft kennen we een raadgevend referendum. Als een dergelijk referendum wordt gehouden spreken veel partijen van tevoren af dat zij de uitkomst van het referendum overnemen. Hiermee wordt volgens de ChristenUnie geen recht gedaan aan de verantwoordelijkheid van de gekozen volksvertegenwoordigers. Zij zijn door de burgers gekozen om vier jaar lang namens hen besluiten te nemen. Onderwerpen waarover wordt besloten zijn vaak ingewikkeld en een simpel ja of nee doet vaak geen recht aan het onderwerp. Een volksvertegenwoordiger kan moties en amendementen op een voorstel indienen en hiermee een voorstel wijzigen. Kortom, het is de taak van een volksvertegenwoordiger om zich namens de burger te verdiepen in onderwerpen en daarover (zo nodig genuanceerd) te besluiten. De VVD stond op het punt een voorstel in te dienen om de referendumverordening in te trekken. Als dat door was gegaan hadden wij deze uiteraard gesteund. Maar op verzoek van de PvdA heeft de VVD het voorstel aangehouden. De PvdA heeft namelijk nog wat tijd nodig om te komen met een alternatief idee voor burgerparticipatie. Het is nog afwachten waar ze mee komen. Er is nog wel gestemd over enkele wijzigingen in de bestaande referendumverordening. De ChristenUnie heeft hiermee ingestemd ondanks dat we niet blij zijn met het bestaan van de referendumverordening. De voorgestelde wijzigingen zijn een verbetering van de verordening die nu eenmaal politieke werkelijkheid is en vooralsnog gesteund wordt door een meerderheid van de raad. Er was echter ook een amendement van D66 om het voorstel nog op één punt te wijzigen. Dat betrof de wijziging dat raads- en commissieleden geen verzoek meer mogen doen voor een referendum. Dit amendement hebben wij gesteund. Wij vinden het vreemd om raads- en commissieleden expliciet uit te sluiten.

In de nota over de bijzondere bijstand werd voorgesteld om de draagkrachtgrens voor bijzondere bijstand te verlagen van 130% naar 110% van het sociaal minimum. Dit betekend dat mensen minder snel in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Dit voorstel was nodig om de uitgaven aan de bijzondere bijstand binnen de perken te houden. De ChristenUnie kon hier mee instemmen omdat in individuele gevallen de gemeente nog steeds maatwerk kan verlenen. De draagkrachtgrens is slechts één van de factoren die meeweegt om te bepalen of iemand bijzondere bijstand krijgt. Daarnaast is de draagkrachtgrens van 110% in vergelijking met veel andere gemeenten nog steeds ruimhartig.

Na de raadsvergadering was er een borrel om afscheid te nemen van raadslid Leja van der Hoek van de VVD. Zij heeft zich vele jaren ingezet voor onze stad en wij hebben de afgelopen jaren goed met haar samen mogen werken. Deze borrel was ook weer een mooi moment de Delftse politici te spreken. De komende maand staat de behandeling van de begroting voor 2013 op de agenda. Het belooft een interessante, maar ook drukke maand te worden.

Jabco Vreugdenhil

« Terug

Reacties op 'Lid van de gemeenteraad'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.