Schriftelijke vragen: Fietspaaltjes

maandag 20 februari 2012 15:47

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delft

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delft

Geacht college,

  1. Kent u het bericht dat in diverse kranten (zie bijvoorbeeld de bijlage) is verschenen dat fietspaaltjes de oorzaak zijn van veel eenzijdige fietsongevallen?
  2. Deelt het college de bezorgdheid van de ChristenUnie hierover?
  3. Is het college ertoe bereidt te inventariseren of er in Delft fietspaaltjes op plekken staan waar ze een onnodig risico vormen voor eenzijdige fietsongevallen en als er dergelijke paaltjes staan deze te verwijderen?
  4. Is het college bereid om bij het plaatsen van eventuele nieuwe fietspaaltjes scherp op te letten of deze paaltjes geen onnodig groot risico vormen voor eenzijdige fietsongevallen?

 Met vriendelijke groet,
namens de ChristenUnie fractie

 Joëlle Gooijer – Medema

 

Fietspaaltjes slopen fietsers

De overal in ons land geplaatste fietspaaltjes die moeten voorkomen dat auto's het fietspad oprijden, blijken levensgevaarlijk voor fietsers. Ze zijn een belangrijke oorzaak van eenzijdige fietsongelukken. Door deze eenzijdige ongelukken vallen jaarlijks 50 doden en maar liefst 46.000 gewonden.

Fietspaaltjes zijn hier in één op de vier gevallen debet aan, blijkt uit onderzoek van de groep verkeerspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen.

De paaltjes staan vaak op onoverzichtelijke plekken, zoals vlak na een bocht, of ze staan in het donker. Ook hebben ze vaak een niet-opvallende kleur. "We zijn bruine en zelfs zwarte paaltjes tegengekomen. Wie bedenkt het?", zegt onderzoeker Dik de Waard van de verkeersgroep.

Bejaarden de klos

Vooral oudjes zijn vaak de pineut. Die zien over het algemeen slechter en lopen door hun brozer geworden lichaam meer kans op ernstig letsel of zelfs overlijden na een botsing met een paaltje.

Volgens de Waard kunnen een hoop van de paaltjes weg. Ze worden vaak 'uit gewoonte' geplaatst als ergens een fietspad wordt aangelegd. Enkele gemeenten hebben naar aanleiding van het onderzoek inmiddels kenbaar gemaakt onnodige paaltjes te zullen verwijderen.

« Terug