Verduurzaming sociale huurwoningen moet sneller opgepakt worden

Zonnepanelen installatie.jpgvrijdag 09 maart 2018 11:56

De ChristenUnie is geschrokken dat in de onlangs gemaakte prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties in Delft nauwelijks afspraken staan voor de verduurzaming van de huidige sociale huurwoningen. Daarom hebben we dient in de raad van 8 maart 2018 samen met D66, GroenLinks,  STIP, CDA en SP deze motie ingediend om inzichtelijk te maken wat er nodig is om de bestaande voorraad binnen 10 jaar te verduurzamen.

Onlangs heeft het college prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties. De duurzaamheidsplannen in deze afspraken vallen nogal tegen. Desgevraagd antwoordde de wethouder dat dit komt omdat corporaties in deze regio het minst vermogend zijn en dus keuzes moeten maken. Omdat er ook een opgave ligt om in de regio sociale huurwoningen bij te bouwen, komen de duurzaamheidsambities onder druk te staan. Daar is geen geld meer voor.

Juist voor woningen in de Poptahof is dit een hard gelag: voor de crisis is er nagedacht over vergaande plannen om de buurt aan te pakken. Door de crisis zijn deze plannen in de ijskast beland. Nu de crisis over is, blijkt er opnieuw geen prioriteit gegeven te worden aan deze wijk. En intussen zien de bewoners zich geconfronteerd met stijgende energiekosten. Juist richting die bewoners hebben we een ereschuld, vind Joëlle Gooijer, lijsttrekker van de ChristenUnie. “De gemeenteraad van Delft heeft zich dit najaar, bij het vaststellen van de woonvisie nadrukkelijk ook uitgesproken voor het verduurzamen van de bestaande woningen, juist ook in de Poptahof. Ons is geen keuze voorgelegd tussen bijbouwen van woningen in de regio en verduurzamen. En dus vinden we het vreemd dat deze keuze nu wel door de wethouder met de corporaties is gemaakt. We moeten echt alle zeilen bijzetten om de doelstellingen ‘Delft energieneutraal’ te halen. Dan kan er geen moment onbenut blijven, en moet nu zo snel mogelijk duidelijk worden wat er nodig is om de bestaande sociale huurwoningen van het gas af te krijgen en te isoleren. Juist ook in de Poptahof.”

Vrijwel alle partijen geven in verkiezingstijd aan dat het belangrijk is dat er juist in de bestaande sociale huurwoningen wordt geïnvesteerd. Maar in praktijk gebeurt er nauwelijks iets. De motie moet daar verandering in brengen. In de raadsvergadering is de motie aangenomen.

Joëlle Gooijer
Fracievoorzitter

« Terug