ChristenUnie Delft lanceert actieplan Waardig Ouder Worden

foto waardig ouder worden 2dinsdag 13 maart 2018 11:14

De ChristenUnie Delft presenteerde zaterdag 10 maart een lokaal actieplan Waardig ouder worden. Een actieplan dat hard nodig is: Onze senioren zijn waardevolle inwoners van Delft. Zij hebben onze samenleving helpen opbouwen. Vaak vervullen zij na hun pensionering een belangrijke bijdrage aan de samenleving via mantelzorg en vrijwilligerswerk. Tegelijk gaat ouderdom ook vaak gepaard met kwetsbaarheid en afhankelijkheid, op verschillende gebieden van het leven. Wij willen dat senioren in onze gemeente waardig oud kunnen worden. Dat kan in een omgeving waarin mensen naar elkaar omzien. Juist op het lokale niveau kunnen we het verschil maken.

Het actieplan dat de ChristenUnie presenteert, is een doorvertaling van het manifest Waardig Ouder Worden dat de landelijke ChristenUnie vorig jaar samen met Omroep Max en de ouderenbond KBO PCOB lanceerde en waar veel partijen en organisaties zich sindsdien bij aansloten. Het Delftse plan bevat zeven punten, die wij de komende collegeperiode willen oppakken. De plannen lopen uiteen van de ondersteuning van mantelzorgers, de waardering van vrijwilligerswerk, zorg op maat, de aanpak van eenzaamheid, meer aandacht voor sporten en bewegen en een senioren woonakkoord.

Vooral dat laatste heeft volgens Joëlle Gooijer prioriteit: Ik werk ruim 19 jaar in de ouderenzorg en daar zie ik zie ik al langer dat mensen tussen wal en schip vallen: – te goed voor het verpleeghuis, maar te onzeker of onveilig om thuis te blijven. Al jaren pleit ik voor goede tussenvormen – waar mensen zelf een betaalbare huur betalen, maar wel beschut wonen, met zorg in de nabijheid, en ruimte voor onderlinge ontmoeting. De afgelopen jaren is dat in Delft nauwelijks van de grond gekomen. Dat moet echt met spoed opgepakt. Dat kan de gemeente niet alleen: daar zijn ontwikkelaars, zorgorganisaties en woningbouwcorporaties hard voor nodig.”

De ChristenUnie nodigt nadrukkelijk andere partijen, de samenwerkende ouderenbonden, zorg- en welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, woningbouwcorporaties en ontwikkelaars zich aansluiten bij dit Actieplan. Want alleen gezamenlijk kunnen we bereiken dat onze senioren in Delft waardig ouder kunnen worden.

« Terug