Discussie over technische staat woningen Heilige Land blijft bestaan

witte woningen Heilige Landwoensdag 03 oktober 2018 12:22

Tijdens de eerste raadsvergadering van het nieuwe politieke jaar stonden we stil bij de voorgenomen sloop van woningen in het Heilige Land.
Er blijft discussie bestaan over het technisch rapport dat aan het sloopbesluit van Woonbron ten grondslag ligt. We vinden dat deze discussie nu eens en voor al beslecht moet worden door een volwaardig nieuw Technisch Onderzoek.

Veel bewoners wonen naar volle tevredenheid in hun eengezinswoning in het Heilige Land, soms ook al heel lang. Er is een goede sociale samenhang in de wijk. Maar de woningen hebben technische problemen. En daarom wil Woonbron de woningen slopen. Erg ingrijpend voor de huidige bewoners, omdat de kans dat ze naar hun wijk terug kunnen keren erg klein is.

 

In plaats van de kleine eengezinswoningen wil Woonbron er grote eengezinswoningen voor terugbouwen. Het effect daarvan is dat niet iedereen kan terugkeren naar een van deze nieuwe woningen: deze zijn te groot en te duur voor veel huidige bewoners. En als het al mogelijk blijkt, dan moeten bewoners twee keer verhuizen – en dat is te ingrijpend en bovendien krijgen mensen maar één keer verhuiskostenvergoeding. Daarom willen veel bewoners renovatie: dan kunnen ze in elk geval wel terugkeren naar hun woning. Maar volgens Woonbron is dat te duur. Er moet teveel in de woningen worden geïnvesteerd om ze te behouden.

 

Er is al lang gedoe over het Technische rapport dat door Woonbron wordt gebruikt als onderbouwing tot het sloopbesluit. Dit rapport is gedateerd; het stamt uit 2001. In 2017 is het onderzoek geactualiseerd door een steekproef bij slechts vier woningen. Een erg magere onderbouwing voor een drastisch besluit. Veel bewoners herkennen het beeld van het technisch rapport niet. De Woonbond heeft daarom een soort second opinion gedaan – en heeft veel vragen en kritiek op het technische rapport. De noodzaak tot sloop staat dus niet onomstotelijk vast. De discussie hierover tussen de bewoners en Woonbron liep helemaal vast.

 

Op nadrukkelijk verzoek van de commissie (4 sept jl.) heeft de wethouder het initiatief genomen om met de bewoners en Woonbron te gaan praten. De wethouder heeft met Woonbron (onder meer) afgesproken dat ze zorgen voor een onafhankelijke toetsing van het technische rapport. Ook wordt er gekeken naar zogenaamde ‘mutatie-dossiers’ (hoe waren de woningen er aan toe toen er een nieuwe huurder in ging). We vinden een onafhankelijke toetsing toch te mager. We hebben (via een motie) gepleit voor een geheel nieuw onderzoek – om daarmee voor eens en voor al de discussie te beslechten over de technische staat van de woningen.

 

De motie is niet aangenomen. De meeste partijen hebben er vertrouwen in dat Woonbron er met de bewoners en met een onafhankelijke toets van het bestaande technische rapport, uitkomt. We hopen het zeker. Woonbron doet er goed aan om te zorgen voor een technisch rapport dat boven de discussie verheven is en ook antwoord geeft op de kritiek van de Woonbond op het eerdere rapport.

 

Joëlle Gooijer

 

« Terug