Verlengde Pleegzorg ook in Delft mogelijk maken

Gezin aan keukentafel met huiswerkvrijdag 09 maart 2018 14:17

De gemeente heeft, sinds ze zelf verantwoordelijk is, de mogelijkheid om hulp en zorg aan jongeren langer door te laten lopen dan 18 jaar. Vroeger was dit door de strikte scheiding tussen jeugdhulp en WMO niet mogelijk. In de afgelopen jaren hebben we als fractie steeds aandacht gevraagd voor het soepel laten verlopen van de overgang van 18- naar 18+. Het kan niet zo zijn dat de noodzakelijke hulp acuut stopt omdat een jongere 18 jaar wordt en vervolgens een nieuw traject moet starten met een andere zorg- of hulpverlener.

Jongeren blijven gemiddeld tot hun 23e thuis wonen, terwijl voor pleegouders de financiële ondersteuning vanaf 18 jaar vervalt. Het kan zijn dat daardoor ook de mogelijkheid vervalt de rol van pleegouders te vervullen. De vaak al kwetsbare kinderen worden hierdoor gedwongen eerder zelfstandig te worden en te gaan wonen dan de meeste andere kinderen.

Afgelopen maand ontvingen we het Actieplan ‘Jeugdhulp in gezinsvormen in de regio Haaglanden’ [graag link opnemen]. In het actieplan wordt een pilot genoemd om deze overgang naar zelfstandigheid te versoepelen. Deze pilot wordt echter alleen in Den Haag uitgevoerd. Wij vinden dat, net als de STIP-fractie, een gemiste kans. Daarom hebben we samen het college een aantal schriftelijke vragen gesteld:

  • Is het college het met ons eens dat de overgang 18-/18+ in de pleegzorg ook in Delft de volle aandacht verdient?
  • Waarom kiest het college er voor om niet met de pilot voor verlengde pleegzorg (zoals Den Haag dat doet) mee te doen?
  • Wat gaat het college wel doen om de overgang van 18-/18+ in de pleegzorg ook in Delft te versoepelen?
  • Op welke termijn worden deze maatregelen uitgevoerd?

We zijn benieuwd naar de antwoorden en nemen aan de hand daarvan verdere actie.

 Jeanieke Kuijper

« Terug