GroenLinks kiest voor zeker in plaats van nieuw, groen en sociaal

maandag 23 april 2018 14:55

Donderdag 19 april presenteerden de twee informateurs, Wim Bot en Pieter Guldemond, hun advies voor een coalitie voor Delft. Na deze tweede informatieronde is hun advies: ga door met de huidige coalitiepartijen; GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA. Wat de ChristenUnie betreft een gemiste kans om Delft op nieuwe wijze te kunnen besturen richting een groene stad, gebouwd op de kracht van haar inwoners. Dat GroenLinks, met een veel betere verkiezingsslag dan vier jaar geleden (+3), toch verdergaat op dezelfde weg van vier jaar geleden, verbaast ons.

We hadden als ChristenUnie graag aan de onderhandelingstafel plaats willen nemen. De raakvlakken met onze agenda en die van GL, STIP en D66 waren op de grote thema’s groot. Samen zouden we aan meer groen, meer energieneutraal en een meer sociaal beleid kunnen werken. Niet voor niets adviseerde Marijke Vos dat CU op inhoud goed kon aansluiten bij een college – ze adviseerde een coalitie van GroenLinks, STIP, D66, CU en PvdA of SP. Mede door onze inzet en houding in de afgelopen jaren, werd ons (door veel partijen) een plek aan de onderhandelingstafel gegund. D66, met – 3 zetels de grootste verliezer van deze verkiezingen, kon zich niet vinden in het advies omdat het geen breed gedragen coalitie zou zijn. Ze dwongen een nieuwe informatieronde af. Met als resultaat dat we terug zijn bij hoe het vier jaar geleden was. De huidige coalitie blijkt de enige coalitie te zijn waar noch GroenLinks, noch D66, noch STIP voor is gaan liggen. De weg van de minste weerstand, maar misschien ook wel een slap compromis.

We zijn benieuwd naar de resultaten van de onderhandelingen tussen deze vijf partijen. De afgelopen periode (zeker het laatste jaar) namen partijen in deze coalitie steeds vaker afstand van elkaars standpunten. Echt geloofwaardig is de verlengde samenwerking tussen deze vijf dus niet. Intussen hopen we wel dat deze partijen in hun formatieperiode goede plannen smeden voor de stad. Plannen waarin recht wordt gedaan aan de uitdagingen van Delft in deze tijd: een stad waarin iedereen meetelt, waar geïnvesteerd wordt in de toekomst van onze kinderen met respect voor de aarde en waar we ook oog hebben voor ons sociaal kapitaal: vrijwilligers, mantelzorgers en verenigingen. De ChristenUnie is er klaar voor om hier de komende jaren werk van te maken: met o.a. een actieplan waardig ouder worden, met duurzame maatregelen die voor iedereen toegankelijk zijn en met ondersteuning van mantelzorgers, vrijwilligers en verenigingen. We weten ons gesterkt door een toenemend vertrouwen van kiezers in onze partij. We hopen daarmee ook de komende jaren het goede te doen voor de stad.

Joëlle Gooijer
Fractievoorzitter

« Terug