ChristenUnie vraagt mensenhandel in Delft in kaart te brengen

Kas.pngzaterdag 13 oktober 2018 12:11

Mensenhandel is in Delft niet in beeld. Waarschijnlijk niet omdat het er niet is, maar omdat we het niet signaleren. We hebben de burgemeester gevraagd ook in Delft mensenhandel serieus te nemen, door allereerst te gaan onderzoeken in hoeverre dit ook in Delft speelt.

Sinds twee weken terug het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha) meldde dat het aantal meldingen van buitenlandse mannen die gedwongen worden tot prostitutie in een jaar tijd is verdubbeld1) is het onderwerp mensenhandel niet weggeweest uit het nieuws. Dit is geen ver van ons bed show: moderne slavernij komt voor in Den Haag2) en ook in Delft3). Allemaal signalen om de problematiek rond mensenhandel serieus te nemen. Ook onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel laat zien dat van de geschatte 6.250 slachtoffers van mensenhandel in Nederland slechts één op de zes in beeld is4). In aansluiting beveelt ook het internationale TIP-rapport5) aan om maatregelen te nemen slachtoffers te identificeren.

Terug naar Delft: donderdag werd in de commissie EFB (Economie, Financiën en Bestuur) het veiligheidsbeleid van de regio Haaglanden en de lokale veiligheidsprioriteiten besproken. Tijdens deze vergadering heeft de ChristenUnie de burgermeester gevraagd of het college zicht heeft op de omvang van mensenhandel in Delft. Hierop heeft de burgermeester geantwoord dat de gemeente Delft hier niet specifiek zicht op heeft. Na vervolgvragen beloofde de burgermeester wel te kijken welke cijfers hierover beschikbaar zijn.

Slachtoffers van mensenhandel, zoals kinderen die worden ingezet als drugsrunner, meisjes die een slavenbestaan hebben als au pair of sekswerker en mannen die worden uitgebuit in kassen of op de werkplaats verdienen onze aandacht! De ChristenUnie snapt dat onderzoek hiernaar tijd en aandacht van de al drukbezette politie vergt, ook zijn we het eens met de huidige focus van de politie op de geweldsincidenten in de binnenstad. Maar het mag niet zo zijn dat deze schrijnende vorm van criminaliteit onder de radar blijft.

Eind vorig jaar besloten 32 gemeenten in de regio Rotterdam de handen ineen te slaan in de strijd tegen mensenhandel, mede omdat regionale aanpak nodig is om een waterbedeffect te voorkomen6). Dit waterbedeffect stopt net zomin bij regionale grenzen als gemeentegrenzen. Laten we als Delft en regio Haaglanden niet achter de feiten aanlopen en nu een begin maken met onderzoek naar en aanpak van mensenhandel!

1) https://nos.nl/artikel/2251544-meer-buitenlandse-mannen-gedwongen-tot-prostitutie.html

2) https://www.omroepwest.nl/nieuws/3700187/Bouwvakker-werkt-7-dagen-per-week-14-uur-per-dag-op-bouwplaats-tempel

3) https://www.omroepwest.nl/nieuws/3703194/Jaar-cel-geeist-tegen-restauranteigenaar-vanwege-moderne-slavernij

4) https://www.nationaalrapporteur.nl/actueel/2018/aanpak-mensenhandel-op-orde-verbeteringen-mogelijk.aspx

5) https://www.state.gov/documents/organization/282798.pdf

6) https://vng.nl/mensenhandel-samen-te-lijf

 

« Terug