Prinsenhof - Hersteld vertrouwen

prinsenhofwoensdag 28 november 2018 20:56

Eerder schreven we dat we veel vragen hadden over het proces Prinsenhof. Het college heeft onze vragen beantwoord (link naar stuk) en we hebben in de commissie van oktober en de raad van 8 november een uitvoerig debat over het Prinsenhof gevoerd.

Eerder schreven we dat we veel vragen hadden over het proces Prinsenhof. Het college heeft onze vragen beantwoord en we hebben in de commissie van oktober en de raad van 8 november een uitvoerig debat over het Prinsenhof gevoerd.

We hebben daar vooral gesproken over:

  • de onvrede in de stad over de plannen met het prinsenhof
  • het participatietraject (hoe dat verlopen was en hoe dat zou moeten gaan verlopen)
  • de status van de vastgestelde ruimtelijke visie

We hebben begrepen dat de wethouder sindsdien goed aan de slag is gegaan met betrokkenen / bezorgde Delftenaren.

 

Een aantal zaken is daarbij cruciaal - en we wilde in de Raad glashelder hebben of dat nu ook de bedoeling is:

  1. de werkgroep moet Gelijkwaardig kunnen meepraten - dus met alle benodigde stukken
  2. de ruimtelijke visie staat vast, maar niet als oplossing
  3. de uitgangspunten zijn door de raad vastgesteld - maar niet in participatie met de stad. We vinden het belangrijk dat de wethouder de discussie ook voert over de uitgangspunten - waar zit de overeenstemming / waar de twijfel / waar de discussie? Maar ook: welke uitgangspunten missen (in stand houding consistorie / gebruik kerk bijv.)

En we willen dat de wethouder aan de Raad laat zien wat er hierover gewisseld wordt, en of dit moet leiden tot aanpassing van de door de Raad vastgestelde kaders.

Daarom hebben we het initiatief genomen tot een motie, waarin we voor alle helderheid uitspreken dat:

  • De ruimtelijke visie van bureau Merkx een beginpunt is voor gesprek met de stad en de raad, en een belangrijke bouwsteen in het complexe proces, maar dat wat daarin staat ook op een andere manier kan worden ingevuld

En waarin we het college opdragen om:

  • Ook over de uitgangspunten met de werkgroep in gesprek te gaan en te horen hoe deze bij de werkgroep leven.
  • Aan de raad voor/ bij de uitwerking van de scenario’s te rapporteren welke uitgangspunten ter discussie (hebben ge)staan in of zijn toegevoegd door de werkgroep en hoe het college daarop reageert

De motie is door de wethouder overgenomen. Betrokken Delftenaren zijn erg blij met deze helderheid aan het begin van een nieuwe fase in het proces Prinsenhof. We hopen op mooie, en door de stad gedragen voorstellen.

 

Joëlle Gooijer

« Terug