Financiële kaders, grote bouwprojecten en voorzieningen voor de stad

1kfiXxrLgK.jpgdinsdag 15 juli 2014 20:37

Grote bouwprojecten, vertragingen, tegenvallende grondexploitaties. En daardoor: opnieuw forse bezuinigen. Dat is opnieuw / nog steeds de staat van Delft. En intussen wil je dat belangrijke voorzieningen voor de stad behouden blijven, en dat kwetsbare groepen ontzien worden bij bezuinigingen. Deze thema’s vormden de ingrediënten voor een boeiende avond in de Raadszaal van Delft afgelopen donderdag. De laatste raadsvergadering voor het reces.

Jaarrekening

De jaarrekening sloot opnieuw positief af. We zijn blij dat het vorige college er opnieuw in is geslaagd om een positief resultaat te genereren. Minder blij waren we met het feit dat één van de meevallers die daaraan ten grondslag ligt, werd opgehoest door cliënten van het sociaal pension. In het sociaal pension verblijven mensen die dak of thuisloos zijn geraakt, en daar werken aan herstel van het maatschappelijk functioneren en doorstroming naar een zelfstandige woonruimte. We begrijpen dat er bezuinigd moet worden. Maar er is méér dan bezuinigd: er is een meevaller ingeboekt. De reden: cliënten moeten nu de maximale eigen bijdrage betalen (en dat scheelt vaak 100 euro per maand). Dat is voor hen enorm veel geld. We hebben signalen gekregen dat dit leidt tot problemen. Hoe kunnen mensen nog werken aan het vereffenen van een huurschuld (nodig voor een nieuwe start op de woningmarkt), de aanschaf van meubels voor een nieuwe woning, als je slechts 30 euro zak- en kleedgeld in de week overhoudt? De wethouder heeft op verzoek van de ChristenUnie toegezegd met een brief te zullen komen om deze beleidskeuze uit te leggen. Na de zomer zullen we hierover in debat gaan.

Kaderbrief - DOK

De kaderbrief geeft aan dat er opnieuw fors bezuinigd moet worden, maar nog onduidelijk is in welke richting het college de bezuinigingen zoekt. Wel klinkt steeds: er zijn geen heilige huisjes. DOK delft (de bibliotheek) hangt intussen alvast een nog openstaande bezuiniging van €600.000,- boven het hoofd, en misschien volgt er meer. Na de sluiting van DOK Tanthof, in de vorige bestuursperiode, wil de ChristenUnie voorkomen dat ook DOK Voorhof moet sluiten. We dienden, samen met CDA en SP een motie in, waarin het college werd opgedragen om “Voordat wordt besloten tot eventuele bezuinigingen op DOK eerst aan de raad aannemelijk te maken hoe een bezuiniging kan worden ingevuld zonder te tornen aan de kerndienstverlening, het openhouden van 2 locaties en ruime openingstijden.”

De coalitiepartijen wilden echter geen piketpaaltjes slaan. Ze willen niet garanderen dat de kerndienstverlening, de twee locaties en ruime openingstijden behouden blijven. Na overleg in de schorsing, is de opdracht aan het college gewijzigd: “voordat wordt besloten tot eventuele bezuiniging op DOK eerst aan de raad aannemelijk te maken hoe een bezuiniging kan worden ingevuld, voorzien van een visie op de kerndienstverlening.” Deze motie werd unaniem aangenomen. Een belangrijk signaal, omdat we het scenario, zoals bij DOK tanthof wilden voorkomen – waarbij we als Raad de financiële kaders hadden vastgesteld, waarná besloten werd DOK Tanthof te sluiten.

Overdracht kinderboerderijen, waterspeeltuinen en de Papaver

We spraken deze raadsvergadering ook verder over de concept aanbestedingsdocumenten voor de overdracht van kinderboerderijen, waterspeeltuinen en de Papaver (zie weblog 27 juni). We hebben twee moties ingediend. Samen met de SP pleitten we voor het behoud van gratis toegang voor de kinderboerderijen. We vinden dat een dergelijke basisvoorziening door zoveel mogelijk mensen, zonder drempel, bezocht moet kunnen worden. Een meerderheid van de raad was het helaas niet met ons eens.
Ook dienden we een motie in ten behoeve van overname van personeel en de samenwerking met vrijwilligers. In de gunningscriteria wilden we laten opnemen dat plannen waarin uitgegaan wordt van overname van huidig personeel en waarin wordt samengewerkt met (bestaande) vrijwilligers gehonoreerd worden met meer punten in de gunningsprocedure. Ook daar was de meerderheid het niet mee eens. Erg jammer. Want er is veel kennis en kunde opgebouwd bij een aantal personeelsleden en bij vele vrijwilligers. We vrezen dat daar onvoldoende gebruik van gemaakt zal worden.

Sebastiaansbrug


Verder spraken we die avond over de forse vertraging bij de Sebastiaansbrug. De raad is het erover eens dat we graag willen onderzoeken hoe het zover heeft kunnen komen. Ook wil de raad weten of we nu toch niet beter alsnog kunnen kiezen voor een Basculebrug; beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald… De wethouder heeft argumenten waarom dat geen optie is. Die zal hij in een besloten vergadering toelichten. We hopen dat hij de belangrijke argumenten ook in de openbaarheid aan de stad kan uitleggen. We hebben hem daartoe opgeroepen, maar wachten de vergadering donderdag af.

 

Joëlle Gooijer
Fractievoorzitter
15 juli 2014

« Terug

Reacties op 'Financiële kaders, grote bouwprojecten en voorzieningen voor de stad'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014

november

oktober

juli

juni

mei

maart

februari

januari