Laatste keer in 2012

donderdag 03 januari 2013 20:02

De laatste raadsvergadering van dit jaar ligt al weer ruim een week achter ons. Tevreden kijk ik terug op wat die avond is bereikt. Allereerst werd de discussie over Nusantara voortgezet. De sluiting van het museum is niet te voorkomen geweest, gegeven de bezuinigingen die Erfgoed Delft moet doorvoeren. Hoewel het museum geen publiekstrekker was, is de collectie nauw verbonden met onze stadsgeschiedenis: de Indische Instelling waar technici werden opgeleid voor het werk in de Oost. (lees verder)

Particuliere initiatieven om de collectie in een museum tentoon te stellen juichen we dan ook van harte toe. Het pand aan het Agathaplein zou wat ons betreft een museum moeten blijven. Met een motie die we samen met VVD, Stadsbelangen en GroenLinks hebben ingediend, hebben we weten te bereiken dat een aantal initiatiefnemers meer kans krijgt om plannen uit te werken. Onbegrijpelijk dat een CDA wethouder zoveel moeite heeft met het omarmen van een particulier initiatief. De commissie zal via een stappenplan worden betrokken bij verdere planvorming, en de raad wordt via een wensen en bedenkingenprocedure optimaal betrokken bij de eventuele verkoop van het pand.

Vervolgens debatteerden we voorlopig voor de laatste keer over het aantal commissieleden dat elke fractie mag installeren. Nu zijn dat er maximaal drie. Sommige fracties vonden het nodig om dit aantal in te perken om de kosten te drukken, andere fracties vonden dat er teveel politici in Delft zijn en omdat men het in andere steden ook met minder kan, moet het hier ook met minder kunnen. Voor onze fractie zou een beperking een verhoging van de werkdruk betekenen. Een meerderheid van de raad leek in te stemmen met het terugbrengen tot 2 commissieleden. Maar Stip bedacht een motie waarin geregeld wordt dat fracties een eventueel 3e commissielid mogen laten installeren, maar dan wordt hun fractiebudget evenredig gekort. Zo wordt dus wel een bezuiniging gerealiseerd, maar kunnen kleine fracties zelf de keus maken of ze met 3 of minder commissieleden hun werk willen doen. Graag hebben we onze handtekening onder deze motie gezet. Deze motie werd met een kleine meerderheid aangenomen. En dus kunnen we in de volgende periode ook met vier mensen de fractie blijven bemensen (als we één zetel houden).

Het laatste deel van de avond vond er een interpellatiedebat plaats over Avalex, op initiatief van Leefbaar Delft en Onafhankelijk Delft. Deze fracties wilden onder meer opheldering over de plotselinge voorzitterswissel van het Dagelijks Bestuur: wethouder Vokurka had de week ervoor het stokje overgenomen van wethouder De Prez. In augustus werd indringend gedebatteerd over de uit de hand gelopen financiele situatie bij Avalex. Jabco heeft toen, namens onze fractie, als enige steun gegeven aan een motie van Onafhankelijk Delft, waarin wethouder De Prez verzocht werd om zijn plek in het Dagelijks Bestuur op te geven. Met als motivatie dat De Prez niet de juiste persoon leek om het verbeterplan te gaan aansturen, gelet op zijn (mede)verantwoordelijkheid voor het uit de hand lopen van de situatie. Nu kregen we dan toch gelijk. Het lijkt het college (nu) beter dat de wethouder van financiën de voorzittersrol op zich neemt. We hopen dat het leidt tot een gezonde financiele situatie bij Avalex waar alle processen en controle mechanismen op orde zijn.

Kort na deze raadsvergadering mochten we weer Kerstfeest vieren. Met hoeveel menselijke tradities ook omgeven; het blijft een feest om te vieren: hoe God onder ons wilde wonen en mens werd zoals wij. Midden in het machtige Romeinse Rijk van die dagen werd in een stal de Redder geboren. Van het Romeinse rijk is al lang niets meer over. Van Gods rijk des te meer. Schitterend.

Vanaf deze plaats wens ik ieder een gezegend 2013 toe.

Joëlle Gooijer
fractievoorzitter

« Terug