Start

Nieuwsberichten

Gezocht: enthousiaste jongeren

vacaturemaandag 23 januari 2017 09:27 Wil jij jezelf politiek en bestuurlijk ontwikkelen? Het bestuur van de ChristenUnie Delft zoekt iemand voor de functie jongerenbestuurslid. Deze functie is speciaal voor mensen in de leeftijd 18-28 jaar die op een laagdrempelige manier bij de politiek in Delft betrokken willen zijn. Je draait mee in het bestuur van de lokale afdeling – die de doelstellingen van de ChristenUnie op lokaal niveau wil realiseren. Zo kun je in deze functie jouw bestuurlijke vaardigheden versterken. lees verder

Recht doen aan de kromstraat

kromstraat1zaterdag 24 december 2016 18:17 De laatste raadsvergadering voor het kerstreces spraken we over de Kromstraat. Het college heeft besloten om vijf panden die nog in bezit zijn van de VOM Delft BV (= de gemeente samen met Vestia) in één keer te verkopen. Ondernemers in de Kromstraat, zoals club Ciccionina, voelen zich overvallen door dit besluit. Ciccionina dacht het eerste recht op koop te hebben, maar is door de beslissing om alle panden aan één aanbieder te verkopen buitenspel gezet. Ondernemers zijn bang dat verloren gaat wat in de Kromstraat aan moois is opgebouwd. De ChristenUnie deelt die zorg. lees verder

Naar een woonvisie waarin iedereen meetelt

Oude Kerkdinsdag 06 december 2016 17:27 Iedereen telt mee. Ook in Delft. Daarom moet een nieuwe woonvisie recht doen aan onze eigen inwoners. In de Woonvisie Delft 2016-2023, die 1 december in de Raad is behandeld, lag wat de ChristenUnie betreft teveel nadruk op doelgroepen die we naar onze stad willen halen. De overheid is geen bedrijf, dat nieuwe klanten wil trekken, maar staat ten dienste aan haar inwoners. Ze staat pal voor hen die dreigen tussen wal en schip te raken! Daarom hebben we bij de bespreking van onze woonvisie aandacht gevraagd voor de leefbaarheid in onze stad, en voor de huisvesting van kwetsbare groepen. lees verder

ChristenUnie pleit voor terugkeer oude bloktijden

parkeren-kleinmaandag 05 december 2016 11:24 Tijdens de laatste commissievergadering “Ruimte en Verkeer” is de evaluatie van het parkeerbeleid besproken. De wethouder heeft het parkeerbeleid geëvalueerd, en doet voorstellen om dit beleid te verbeteren. Omdat deze voorstellen geld kosten, wordt bij de kadernota in het voorjaar 2017 door het college een financiële dekking gepresenteerd. Als fractie kunnen we ons vinden in de meeste voorstellen, maar we vinden dat de evaluatie beter had gemoeten. Daarbij hebben we in de Raadsvergadering van 1 december aanvullende voorstellen gedaan om de bloktijden in de schil om het centrum te verminderen, en om het vergunningparkeren in het centrum om 13u in te laten gaan in plaats van om 12.00u, om daarmee tegemoet te komen aan de wens van de Raad voor kerken. lees verder

Hoe de behandeling van de begroting op een teleurstelling uitliep.

Euroszaterdag 12 november 2016 15:02 Niet de burger, maar de coalitiediscipline stond centraal in de bespreking over de begroting 2017. Voordat de begroting van de gemeente Delft zou worden behandeld in de vakcommissies, hadden wij ... lees verder