Start

Nieuwsberichten

Bus 62 – Wethouder voert motie niet uit…

Buslijn62-2donderdag 22 september 2016 17:27 Ondanks onze inspanningen zal buslijn 62 met ingang van de nieuwe dienstregeling niet langer langs de verzorgingshuizen Stefanna en Abtswoude rijden. De motie, die de raad op 2 juni aangenomen ... lees verder

Duurzame aanpak problemen Buitenhof noodzakelijk

buitenhof1zaterdag 10 september 2016 18:25 De hardnekkige problemen in delen van de wijk Buitenhof waren onderwerp van gesprek in de commissievergadering Sociaal Domein van dinsdag 6 september. Diverse insprekers illustreerden met hun verhaal de overlast die ze nog steeds of opnieuw ervaren.

We zijn blij dat het college conform het verzoek van de ChristenUnie inzet op de structurele verhoging van het onderhoudsniveau van de wijk én op betere handhaving – die bereikbaar en zichtbaar is voor wijkbewoners. lees verder

Kadernota 2016: over Parelfonds, Prinsenhof en meer

stadhuis2woensdag 13 juli 2016 10:03 De ChristenUnie heeft bij de bespreking van de kadernota een voorstel gedaan voor het sneller verlagen van de lokale lasten in Delft. Behalve de VVD stemde de coalitiepartijen hiertegen. Daardoor blijft Delft voorlopig één van de duurste gemeenten van Delft. lees verder

Recht blijven doen aan het Instituut Sociaal Raadslieden (2)

ISR 1.pngmaandag 20 juni 2016 16:39 Na de motie die we als ChristenUnie hadden ingediend (november 2015), en unaniem door de raad werd gesteund, is er door een onafhankelijk bureau onderzoek gedaan naar een goede positionering van het Instituut Sociaal raadslieden (ISR). Belangrijke randvoorwaarden betroffen de onafhankelijkheid van ISR en behoud van laagdrempeligheid. De uitkomsten van het onderzoek en de conclusie van het college, waren deze week aanleiding voor de ChristenUnie om opnieuw stevig te pleiten voor het belangrijke werk van het ISR. lees verder

Bus 62

Buslijn62-2maandag 06 juni 2016 12:13 In de raad van 2 juni hebben we ons hard gemaakt voor een deel van buslijn 62. De haltes langs de woonzorgcentra Abtsoude en Stefanna dreigen – in de plannen van de Metropoolregio voor 2017 – namelijk te sneuvelen. Wat de ChristenUnie betreft is dit onwenselijk en niet nodig. Gelukkig was een meerderheid van de raad dat, na een pittig debat, met ons eens. Onze motie, die we samen met SP, CDA en Jos van Koppen indienden, werd aangenomen met steun van GroenLinks en PvdA. lees verder