Start

Nieuwsberichten

Het dossier Sint Sebastiaansbrug

afbeelding Sebastiaansbrug foto D. van Dismaandag 20 oktober 2014 13:28 Afgelopen donderdag werd tijdens de vergadering van de gemeenteraad uitvoerig gesproken over alle missers en vertragingen in het dossier Sint Sebastiaansbrug. De ChristenUnie heeft stilgestaan bij de lessen die we van het proces tot nu toe kunnen leren. Het project is nog niet klaar en de bouw moet zelfs nog beginnen, maar we kunnen niet doorgaan zonder kritisch te zijn op de ontwikkelingen die achter ons liggen en de keuzes die daarin zijn gemaakt. lees verder

FinanciŽle kaders, grote bouwprojecten en voorzieningen voor de stad

1kfiXxrLgK.jpgdinsdag 15 juli 2014 20:37 Grote bouwprojecten, vertragingen, tegenvallende grondexploitaties. En daardoor: opnieuw forse bezuinigen. Dat is opnieuw / nog steeds de staat van Delft. En intussen wil je dat belangrijke voorzieningen voor de stad behouden blijven, en dat kwetsbare groepen ontzien worden bij bezuinigingen. Deze themaís vormden de ingrediŽnten voor een boeiende avond in de Raadszaal van Delft afgelopen donderdag. De laatste raadsvergadering voor het reces. lees verder

Toekomst kinderboerderijen en waterspeeltuinen

07Pauwvrijdag 27 juni 2014 21:39 De gemeente Delft wil de kinderboerderijen, de waterspeeltuinen en natuur- en millieueducatie zo snel mogelijk overdragen aan publieke- of private partijen, misschien zelfs al per 1 januari 2015. De ChristenUnie vindt dat deze voorzieningen erg belangrijk zijn voor Delft en wil daarom dat ze op een goede manier behouden blijven, ook voor de toekomst. lees verder

Vragen over 'straf' om te weinig afval

maart - 2 - 2007 038.jpgdonderdag 22 mei 2014 20:12 De Christenunie heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de nieuwe contracten die Avalex afsluit met ondernemers. Met name ondernemers die relatief weinig afval produceren lijken de dupe te worden van het nieuwe beleid. lees verder

Reactie ChristenUnie op coalitieakkoord

JoelleGooijer2vrijdag 16 mei 2014 09:41 Dit is de bijdrage die fractievoorzitter JoŽlle Gooijer op de raadsvergadering van 15 mei heeft gegeven in reactie op het coalitieakkoord.

Bijna twee maanden na de verkiezingen is er een nieuw college, en ligt er een coalitieakkoord van vijf partijen; getiteld: Delft verdient het! Vanavond hebben we als fracties de gelegenheid daarop te reageren, in aanloop naar de vele debatten die we in deze zaal nog met elkaar hopen te hebben. De ChristenUnie ziet in dit akkoord vooral een voortzetting van het huidige beleid. En op hoofdlijnen hebben we dat beleid de afgelopen periode gesteund. Toch zit nu de VVD in plaats van het CDA in de coalitie. Met de titel heeft de VVD in elk geval een stempel op deze bestuursperiode gedrukt. Alhoewel duidelijk is dat zelfs op dit vlak onderhandeld is. Hun verkiezingsprogramma droeg immers de titel: Delft verdient meer! lees verder