Start

Nieuwsberichten

Bewoners Delft verdeeld over verruiming winkeltijden en bevoorrading op zondag

Zondag1.pngwoensdag 03 februari 2016 21:22 De afgelopen twee weken heeft de ChristenUnie een peiling gehouden onder de bewoners van Delft. Aanleiding is het voorstel van het college om de winkeltijden op zondag te verruimen van 18:00uur naar 20:00uur en bevoorrading op zondag mogelijk te maken in heel Delft. lees verder

Maak geen karikatuur van Raadsenquête …

grote projecten 3vrijdag 29 januari 2016 23:32 In maart 2015 besloot de gemeenteraad tot het houden van een Raadsenquête over de financiële situatie van de stad. Deze moest gaan over de grote projecten Spoorzone, Harnaschpolder en de St. Sebastiaansbrug. De enorme financiele gevolgen van deze projecten gaven meer dan voldoende aanleiding om onderzoek te doen naar de oorzaken ervan. lees verder

Winkels langer open op zondag? Bevoorrading van maandag tot en met zondag?

Zondag1.pngwoensdag 20 januari 2016 10:51 Op 4 februari zal in de gemeenteraad een voorstel worden besproken om winkels de mogelijkheid te geven op zondag langer open te zijn en winkels ook op de zondag te bevoorraden. De aanleiding voor ... lees verder

Het Prinsenhof en Straatje van Vermeer

Vermeer-grootwoensdag 23 december 2015 13:17 Vrijdagavond 18 december jl. moest de gemeenteraad van Delft in een extra ingelaste vergadering halsoverkop besluiten over een extra investering van 2,2 miljoen die nodig is voor de beveiliging van het Prinsenhof. In diezelfde vergadering is besloten over het voorstel van het college om dit voorjaar het Straatje van Vermeer een aantal maanden in Delft ten toon te stellen. Dit voorstel zou eerst pas in januari 2016 behandeld worden, maar werd nu een maand naar voren gehaald in verband met de samenhang met het eerstgenoemde voorstel. In een hele korte tijd moet je dan als raadslid besluiten over grote hoeveelheden geld. Het is lastig om snel alle informatie boven tafel te krijgen die nodig is om een goed besluit te nemen en om deze investering af te wegen tegen andere (belangrijke) zaken in de stad. lees verder

Even voorstellen: Bram, ons nieuwe commissielid

Bram-kleinwoensdag 23 december 2015 10:29 Vanaf de raadsvergadering van 17 december hebben we een nieuw commissielid in ons team: Bram Gille. Als introductie stelt hij zich graag aan u voor. lees verder