Resultaten

Resultaten

Alweer bijna 4 jaar terug behaalde de ChristenUnie Delft twee zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hoewel we niet in de coalitie zaten, hebben we vanuit de oppositie toch mooie resultaten behaald. Bijvoorbeeld:

Doordat we in 2016 een meedenkbegroting hebben ingediend samen met CDA en Stadsbelangen, is er in 2017 meer geld vrijgekomen voor:

 • Handhaving;
 • Kinderen in armoede;
 • Kwaliteit openbare ruimte;
 • Ouderenhuisvesting;
 • Het verlagen van de OZB.

Dankzij een motie van de CU:

 • wordt Delft een dementie vriendelijke gemeente;
 • kunnen gezinnen een familiegroepsplan maken;
 • wordt er een plan van aanpak gemaakt voor ouderenhuisvesting;
 • worden meer woningen echt levensloopbestendig gemaakt;
 • worden er voor studenten ook onzelfstandige woningen bijgebouwd;
 • wordt de mogelijkheid van jongerencontracten (huur) onderzocht.

We hebben een cruciale rol gespeeld in het Raadsonderzoek naar wat er mis is gegaan bij grote projecten (Spoorzone, Harnaschpolder, Sebastiaansbrug) – Oppositie en Coalitie stonden lijnrecht tegenover elkaar. Dankzij ons amendement kwam er toch een raadsonderzoek.

We hebben ons ingezet voor het behoud van de kinderboerderijen en waterspeeltuinen – zodat ze bij de overdracht van gemeente naar ‘zelfstandig’ een eerlijker kans kregen.

Meer informatie over de moties en amendementen die wij hebben ingediend is te vinden op deze pagina.