Waarom ChristenUnie?

10 redenen om op de ChristenUnie te stemmen

Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Waarom zou u op de ChristenUnie Delft stemmen?! Hierbij 10 redenen:

1. De ChristenUnie is een partij van de samenleving

Wij vertrouwen op de kracht en eigen verantwoordelijkheid van mensen en maatschappelijke organisaties. Dus ruimte voor scholen, sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties, bewonersinitiatieven en betrokken buurten.

2. De ChristenUnie knokt voor kwetsbaren

Juist in een tijd waarin stevig hervormd en bezuinigd moet worden, maken we keuzes die recht doen aan mensen die het op eigen kracht niet redden. We zetten ons krachtig in voor goede schuldhulpverlening en het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren.

3. De ChristenUnie maakt zich sterk voor het gezin

Gezonde gezinnen maken ons land sterk. De ChristenUnie wil ouders en hun kinderen de ruimte geven, en hen helpen waar dat nodig is. Daarom vinden we dat families eerst zelf een plan moeten kunnen maken voordat professionals het overnemen.

4. De ChristenUnie heeft oog voor deze aarde

Wij zijn rentmeesters en maken werk van onze verantwoordelijkheid voor bescherming en onderhoud van deze aarde, voor een duurzame toekomst van de stad en bescherming van het schaarse groen in en om de stad.

5. De ChristenUnie staat pal voor godsdienstvrijheid

God geeft ons de vrijheid in hem te geloven en daarom geven we ook elkaar die vrijheid. Daarom komen we bijvoorbeeld op voor bijzonder onderwijs en christelijke zorg, maar ook voor het recht van andersgelovigen om, binnen de kaders van de wet, hun geloof in Nederland te belijden.

6. De ChristenUnie heeft de beste balans

Wij zijn de smaakmaker in het midden. We weten als geen ander de balans te vinden tussen mensen, ecologie en economie, tussen ondernemerschap en duurzaamheid, tussen markt, overheid en samenleving, maar ook tussen samenwerking in de regio en de eigenheid van Delft.

7. De ChristenUnie is een inhoudelijk sterke partij

Onze voorstellen zijn doordacht en bieden richting en perspectief. We weten visie om te zetten in concrete voorstellen, waar we meerderheden voor kunnen vinden in de raad.

8. De ChristenUnie is altijd constructief

Wij zoeken altijd de verbinding. Geen polarisatie, maar samenwerking. Niet heersen, maar dienen. Betrouwbaar zijn.

9. De ChristenUnie is een realistische partij

Geen zoete broodjes, maar een eerlijk verhaal. Geen korte termijn denken, maar een lange termijn perspectief. Wij geloven dat het anders moet, en dat het anders kan.

10. De ChristenUnie heeft een goed team klaarstaan

We hebben een mooie groep mensen klaarstaan, die met veel enthousiasme de komende vier jaar met uw stem aan de slag willen gaan in de Delftse gemeenteraad. Met twee zetels hebben we veel kunnen bereiken. Maar we moeten als kleine partij ook keuzes maken. Met meer zetels lukt het ons nog beter om onze eigen thema’s voor het voetlicht te brengen.