Dichtbij, Dienstbaar, Delft

De ChristenUnie is een politieke partij met een duidelijke en herkenbare visie, gebaseerd op het christelijk geloof. Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons inspireren door de Bijbel. We hebben oog voor mensen en de verbanden waarin zij leven. Niemand leeft voor zichzelf alleen en niemand mag aan zijn lot worden overgelaten. We geloven dat mensen tot bloei komen in wederzijdse relaties. Mensen mogen zich voor elkaar verantwoordelijk voelen en hebben de christelijke opdracht om zorg te dragen voor elkaar.

Wij zijn als inwoners van Delft dan ook geen losse eenheden die met de rug naar elkaar toe staan, maar we mogen ons juist naar elkaar toekeren. We mogen volop samenleven in deze stad en daar energie uit halen. De ChristenUnie gelooft in de kracht van de samenleving. Samen nemen we verantwoordelijkheid, gaan we verplichtingen aan en maken we de samenleving leefbaar. Iedereen draagt bij op zijn of haar eigen plek. Dat kan door werk in het gezin, als mantelzorger, als lid van een studentenvereniging, als vrijwilliger, als ondernemer, als werknemer, enzovoort.

De ChristenUnie is betrokken bij de schepping en dus op de mens, de natuur, het landschap en het milieu. Dat alles heeft onze aandacht en aan goede zorg daarvoor hechten wij zeer. Als ChristenUnie Delft willen wij ons inzetten voor een schone, duurzame en leefbare stad.

We waken ervoor teveel van de overheid te verwachten en realiseren ons dat de politiek veel problemen niet kan oplossen. We hebben elkaar nodig en samen kunnen we iets moois van onze gemeente maken. Wij zullen daar van onze kant hard aan werken, daar kunt u van op aan. Als christenen in de politiek beseffen we dat de bloei van onze gemeente afhangt van de zegen van God. Vanuit deze overtuiging leggen wij dit politieke programma aan u voor.

Kies voor een dienstbare overheid, dichtbij de inwoners van Delft, stem de ChristenUnie!

 

Dichtbij

Dienstbaar

Delft

 

Bestuur ChristenUnie Delft,

januari 2014.