Waarom ChristenUnie

Zorg

We willen zorg dichtbij mensen organiseren. Mantelzorg  waar mogelijk, professionele zorg waar nodig.

Leefomgeving

Het onderhoudsniveau van wegen en groen moet omhoog. We willen liever hergebruik van leegstaande panden dan nieuwbouw.

Een goede buurt is beter… 

We handhaven belangrijke voorzieningen voor onze inwoners: de bibliotheek in Voorhof, de beide waterspeeltuinen, kinderboerderijen en buurtwinkelcentra.

Bereikbaar

Openbaar vervoer is meer dan de tram: zorgcentra, ziekenhuis, wijken en winkelcentra moeten goed bereikbaar zijn met de bus.  Parkeren: de betaaltijden in woonwijken willen we weer beperken.

Betrokkenheid

Alle mensen zijn het waard om mee te doen. Daarom zetten we ons krachtig in voor schuldhulpverlening en het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren.

 + Dichtbij, dienstbaar – Delft!

Zo wil de ChristenUnie Dichtbij en Dienstbaar aanwezig zijn in Delft

Dichtbij, omdat we volop aandacht hebben voor de behoeften van gewone mensen; voor de kleine schaal en het kwetsbare. Dienstbaar, omdat we geloven een overheid die de samenleving ondersteunt, in plaats van maakt of overlevert aan de markt.